Nog geen griepepidemie in Nederland

16 januari 2014 – Er is nog geen griepepidemie in Nederland! Ook in de ons omringende landen is nog geen sprake van epidemische griep. Op grond van de gegevens van 16.000 vrijwillige Nederlandse en Belgische griepmeters ligt het aantal griepachtige ziektebeelden nog onder de drempelwaarde voor januari en is een griepgolf pas later te verwachten.

De wintergriep wordt door diverse instanties nauwgezet in de gaten gehouden. Via peilstations van huisartsen (in Nederland gecoördineerd door het Nivel en in België door het WIV/ISP) en via tienduizenden vrijwilligers in West-Europese landen die zijn verenigd in www.influenzanet.eu. Gebaseerd op de sinds 2003 actieve Nederlandstalige website van de Grote Griepmeting, schommelt het aantal grieperigen in de maand januari normaal gesproken rond een drempelwaarde van 350 per 100.000 deelnemers, voornamelijk veroorzaakt door verkoudheid. “Pas wanneer gedurende twee opvolgende weken meer dan 500 per 100,000 deelnemers griepachtig ziektebeeld hebben, kunnen we stellen dat we in een echte griepepidemie zitten,” stelt initatiatiefnemer Carl Koppeschaar. “Daarvan is vooralsnog geen sprake .”

Het aantal griepgevallen ligt overal in Nederland nog onder de 500 gevallen per 100.000 deelnemers.

In Europa heeft de griep al wel de kop opgestoken in Portugal. Ook ‘rommelt’ het in Spanje en delen van Groot-Brittannië. En verderop in Turkije. Omdat griep vaak van west naar oost en van zuid naar noord door Europa golft, zal ook Nederland er dit jaar wel niet aan ontkomen.

Dat huisartsen de griep anders rapporteren, is niet zo verwonderlijk. “In Nederland gaat slechts 25% van de patiënten met een griepachtig ziektebeeld naar de huisarts,” vervolgt Koppeschaar. “En dat zijn dan meestal ouders met zeer jonge kinderen. Zij maken zich zorgen over de hoge koorts en luchtwegaandoeningen bij hun kind. Verder zien de huisartsen veel risicogroepen, waaronder 65-plussers. De Grote Griepmeting krijgt minder rapportages van zeer jonge kinderen. Maar wij zien wel de rest van de bevolking, waaronder ook de risicogroepen en 65-plussers. Bij hen is er op dit moment nog echt geen sprake van epidemische griep.”

Het bericht in vele kranten van vanochtend, door journalisten geïnterpreteerd aan de hand van de openbare rapportage door peilstationhuisartsen van het Nivel, was dus wel erg voorbarig.

Zowel in Nederland als in België ligt het aantal griepgevallen nog onder de drempelwaarde (grijze kromme).

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid