Hoe ziet het griepvirus eruit?


Het griepvirus is net als alle virussen heel erg klein. Een virusdeeltje ziet eruit als een miniscule tennisbal met daarin “spijkers” geslagen die nog wat uitsteken. Het virusdeeltje is maar 200 nanometer (0,2 miljoenste meter) groot. Die spijkers aan de buitenkant zijn eiwitten waarmee het virus de cellen van de bovenste luchtwegen kan binnendringen en weer verlaten.

Erfelijke informatie
De erfelijke informatie van het Influenza virus zit verpakt in de vorm van 8 RNA strengen. Deze 8 strengen bevatten alle informatie om nieuwe virusdeeltjes te maken. Het RNA zit stevig ingepakt in spiraalvormige nucleoproteïnes.

Spijkers
De buitenkant van het virus heeft naast de spijkervormige eiwitten nog een tweede meer puntig uitsteeksel. De spijkers zijn de zogenaamdeneuraminidases. De puntigen zijn de hemagglutinines. Het neuraminidase is een enzym dat ervoor zorgt dat de virussen na vermenigvuldiging de cel weer netjes kan verlaten zodat het zich verder kan verspreiden. Het hemagglutinine zorgt ervoor dat het virus zich aan de cel kan hechten en zo de cel kan binnendringen.

Typering
Influenza typeert men aan de hand van de RNA-volgorde. De hoofdtypering (influenza A, B, C) gebeurt aan de hand van eigenschappen van de nucleoproteines. Verdere naamgeving volgt aan de hand van de vindplaats en het jaar van isolatie. De H en de N-antigenen voltooien de karakterisering. Een voorbeeld is Influenza A/Fujian/2002(H3N2), het virus dat vorig seizoen Nederland teisterde en dat niet in de griepprik zat.

Tycho Malmberg NIBI-Expertise Centrum Biologie

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid