Veel gestelde vragen over de Grote Griep&CoronaMeting als project

Waar gaat dit project over?

Elk jaar trekt in de herfst en de winter een griepplaag over Noord-Europa; gemiddeld wordt 10% van de Nederlanders door de ziekte getroffen. We proberen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het verloop van deze ziekte, door ‘gewone’ mensen te vragen ons te vertellen wat voor symptomen ze hebben (zere keel, koorts, snotterigheid, …). Met die gegevens kunnen we een beter inzicht krijgen in de griep in ons land. Sinds december 2020 woedt een pandemie door het coronavirus. De luchtweginfectie COVID-19 (hierna kortweg corona genoemd) heeft al zeer veel levens geëist. Echte griep (influenza) en corona zijn moeilijk uit elkaar te houden. Aan de hand van de door u gemelde symptomen proberen we dat zo goed mogelijk te doen en daarover aan u te rapporteren. Vooral als deze winter ook een griepepidemie de kop op zou steken, is onze meting van groot belang.

Let op! Via internet kan geen medische diagnose worden gegeven. Raadpleeg daarom altijd uw arts als u ernstige ziekteverschijnselen heeft of zich zorgen maakt. Maak een afspraak met een testlocatie. Neem alle van overheidswege afgekondigde veiligheidsmaatregelen in acht!

Waar komen de gegevens vandaan?

Van mensen zoals u en ik. Iedereen kan zich aanmelden als ‘Griep&Coronameter’, en hoe meer mensen zich aansluiten hoe beter de meetgegevens worden, en hoe meer we zullen leren over de verspreiding van corona en griep.

Dus ik kan me aanmelden?

Ja! Heeft u het al gedaan?

Ik woon in België. Kan ik ook Griep&Coronameter worden?

Ja, meldt u zich vooral aan! We willen het gehele Nederlandse taalgebied bestrijken. Iedereen in Nederland en België die het Nederlands verstaat is welkom! Overigens is er ook een griepencorona.be-domein.

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid