De Grote Griep&CoronaMeting

Welkom bij de Grote Griep&CoronaMeting! Met uw hulp brengen we beide infectieziekten in kaart. Griep (influenza) en corona (COVID-19) zijn met name voor risicogroepen potentieel levensbedreigende infectieziekten. Hun ziekteverschijnselen lijken op elkaar. Maar er zijn kleine verschillen, die we aan de hand van eenvoudig in te vullen vragenlijsten op het spoor proberen te komen.

Momenteel is er nog geen griep in het land. Maar mocht deze winter een griepepidemie de kop opsteken, dan kan dat samen met corona voor een derde golf zorgen. Dat willen we natuurlijk op tijd zien aankomen. Zo kunnen zorgverleners meer tijd krijgen om maatregelen te treffen.

De meting is een vervolg op de Grote Griepmeting. Die startte in 2003 en werd tot en met 2017 elke winter werd herhaald. Het merendeel van de informatie die u op deze website aantreft, gaat dan ook nog over griep. Aan de hand van de door tienduizenden vrijwilligers gerapporteerde gegevens vonden destijds tal van wetenschappelijke publicaties plaats. Onder andere volgden we de effectiviteit van het griepvaccin op de voet. Ten tijde van de Mexicaanse griep registreerden we de bijwerkingen van de griepprik. Alle uitkomsten werden via de website teruggekoppeld naar de deelnemers. Uiteraard zullen we dat ook nu weer doen.

Doe mee! Uw deelname is en blijft volstrekt anoniem. Aan de hand van de vier cijfers van uw postcode kan niemand achterhalen waar u in dat grote postcodegebied woont. Na de eenmalige, algemene vragenlijst ontvangt u wekelijks een herinnering om uw eventuele ziekteverschijnselen via een lijst met vervolgvragen door te geven. Als u gezond bent, volstaat een simpelweg ‘nee’. Als u wel ziekteverschijnselen heeft, vergt het invullen daarvan hooguit een paar minuten. Zeg het voort! Hoe meer mensen aan de meting meedoen, des te preciezer wordt het resultaat.

Een overzicht van de onderzoeksresultaten van de voormalige Grote GriepMeting / Influenzanet vindt u hier:  JMIR Public Health and Surveillance, Vol. 3 No. 3 (2017): Jul-Sept. Daarin ook verwijzingen naar onze eerdere wetenschappelijke publicaties.

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2020 griepencorona.nl Privacybeleid