Aantal griepgevallen neemt snel af

8 maart 2013 – Het aantal griepgevallen in Nederland en België daalt zienderogen. Dat blijkt uit onze meest recente gegevens van de Grote Griepmeting. Als dit zo doorgaat, zal de griep over één à twee weken onder de epidemische grens zijn gedaald, al behoort een kleine opleving door de opnieuw invallende kou nog tot de mogelijkheden.

Het aantal kinderen met griepachtige verschijnselen nam de afgelopen weken snel af. Ook volwassenen gaven steeds minder griepachtige ziektebeelden door. 65-plussers schommelen nog rond de epidemische grens (500 op 100.000 voor de Grote Griepmeting).

Afbeelding: Door vrijwilligers van de Grote Griepmeting gerapporteerde griepachtige ziektebeelden voor verschillende leeftijdsgroepen.

Door vrijwilligers van de Grote Griepmeting gerapporteerde griepachtige ziektebeelden voor verschillende leeftijdsgroepen. Jonge kinderen hadden het meeste last van griep, gevolgd door hun ouders, gezinnen zonder jonge kinderen en tenslotte 65-plussers. De laatste groep krijgt jaarlijks ook de griepprik aangeboden.

Recordgriep

De griepepidemie was intenser dan vorig seizoen en duurt ook langer. 12 weken griep in het land is voor de afgelopen tien jaar wat betreft de Grote Griepmeting een record. Tijdens de winters van 2003/04, 2004/05, 2005/06 registreerden de griepmeters 9 weken griep, en tijdens de winter van 2007/08 11 weken (bij maar een zeer zwakke epidemie).

Afbeelding - In Nederland duurt de griep nu al 12 wek

In Nederland duurt de griep nu al 12 weken.

Doordat maar 20% van de Nederlanders met griep naar de huisarts gaat, zien die een onderrapportage van het werkelijke aantal griepgevallen. Huisartsen zien voornamelijk kinderen, risicogroepen en 65-plussers, terwijl de Grote Griepmeting ook meldingen krijgt van gezonde volwassenen. Daardoor ziet de internetmeting veel meer griepachtige ziektebeelden.

Afbeelding: Het aantal griepachtige ziektebeelden in Nederland

Het aantal griepachtige ziektebeelden in Nederland gemeten door de Grote Griepmeting (groene lijn) en door peilstations van huisartsen (rode lijn). De Grote Griepmeting registreert veel meer griepachtige ziektebeelden dan de huisartsen.

Internationale belangstelling

De Grote Griepmeting mag zich inmiddels in een grote internationale belangstelling verheugen. Hadden de afgelopen vier jaar al vele andere Europese landen zich geschaard onder de gemeenschappelijke website http://www.influenzanet.eu/, medio april zal in Amsterdam een formele overeenkomst worden gesloten met identieke initiatieven in Australië (http://www.flutracking.net/) en de Verenigde Staten (http://www.flunearyou.org/).

Dankzij de vele tienduizenden vrijwilligers is een geheel nieuwe tak van wetenschap tot ontwikkeling gekomen: self-reported participatory surveillance. In het afgelopen zijn er presentaties over gegeven op wetenschappelijke conferenties in Boston, San Francisco, Bangkok en Wenen. Het enthousiasme was daar zo groot, dat Skoll Global Threats Fund, Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance (CORDS) en Science in Action honderd epidemiologen, artsen, dierenartsen en wiskundigen heeft uitgenodigd om tezamen met de mouwen opgestroopt te gaan kijken hoe dit systeem verder kan worden uitgebouwd om de volksgezondheid te verbeteren. Het gaat dan niet alleen meer om het in kaart brengen van de griep, maar om het wereldwijd bestrijden van alle infectieziekten bij zowel mens als dier.

8 maart 2013 11:10

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid