Effect griepprik wordt zwaar overschat

Effect griepprik wordt zwaar overschat

De afgelopen maand hebben een paar miljoen 60-plussers opnieuw een griepprik gehaald, maar onduidelijk blijft wat ze eraan hebben. Krijgen ze minder griep? Leven ze daardoor langer? Het bewijs is flinterdun. Daarom gaat een nieuwe commissie van de Gezondheidsraad onderzoek doen naar nut en noodzaak van de griepprik bij gezonde ouderen.

Aanleiding is het debat dat het afgelopen jaar ontstond over het effect van de griepvaccinatie bij ouderen. Wetenschappers gingen publiekelijk met elkaar in discussie. Beschuldigingen van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie leidden zelfs tot een rechtszaak. Bij het publiek groeide de twijfel. Het animo voor de griepprik, nam nog nooit zo sterk af als het afgelopen jaar. In 2011 haalde ruim 65 procent van de ouderen en risicogroepen een griepprik. Tien jaar geleden was dat nog 75 procent.

Lees verder bij De Volkskrant

Ook de Grote Griepmeting onderzoekt de effectiviteit van griepvaccinatie. Wat we daar al allemaal over weten, kunt u lezen in dit uitgebreide artikel

23 november 2012 13:51

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid