Nederland: Intensiteit griepepidemie neemt verder af

11 december – Voor de derde achtereenvolgende week is de ernst van de griepepidemie in Nederland verder afgenomen. Het aantal mensen dat zich met griepachtige klachten bij de huisarts meldt is gedaald naar 6,1 per 10.000 inwoners.

Ook het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de Intensive Care neemt verder af. Afgelopen week zijn 8 patiënten overleden aan Nieuwe Influenza A(H1N1).

Het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met griepachtige klachten is afgelopen week van 8,7 gedaald naar 6,1 per 10.000. De intensiteit van de griepepidemie neemt dus af, maar bevindt zich nog boven de grens van een milde griepepidemie. Van de overleden personen is een aantal al enige tijd geleden besmet geraakt. Dat verklaart waarom de sterfte op dit moment nog niet afneemt.

Opnames ziekenhuis en Intensive Care
Net als in de vorige weken neemt het aantal opnames in het ziekenhuis en op de Intensive Care verder af. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald van 227 vorige week naar 104 deze week. In totaal zijn dit jaar 2068 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege Nieuwe Influenza A (H1N1). Op de Intensive Care zijn de afgelopen week 9 opnames gemeld, dat is een afname in vergelijking met vorige week, toen 14 mensen op de Intensive Care werden opgenomen.

Sterfte
Vorige week overleden 7 mensen, afgelopen week 8. Bij 7 personen was sprake van onderliggend lijden. Eén van de overledenen was een 14-jarige jongen, hij had geen onderliggend lijden. Eén van de andere overleden personen was enkele dagen voor besmetting met de Nieuwe Influenza A (H1N1) gevaccineerd. Deze periode is te kort om een goede afweer tegen Nieuwe Influenza A (N1N1) op te bouwen.

Bron: RIVM

11 december 2009 12:14

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid