Teveel verstuurde mail

Beste deelnemer aan de Grote Griepmeting,

Bij de verzending van de nieuwsbrief op zondag 4 januari hebben een aantal deelnemers zes of meer nieuwsbrieven in één keer ontvangen.

Allereerst bieden wij onze excuses hiervoor aan. Dit is zeer waarschijnlijk gebeurd doordat de database met e-mail adressen wel de opdracht had gekregen om een nieuwsbrief te versturen maar niet het signaal dat die brief al was verzonden. Hij bleef dus brieven versturen naar de griepmeters die zondag hun oproep ontvingen. Daarnaast ontbrak de afmeldregel.

Het is hoogst uitzonderlijk dat dit gebeurt en we zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen. Overigens geen zorgen, het is geen spam of virusbericht geweest. Nogmaals onze excuses voor het ongemak.

Namens de Grote Griepmeting
Met vriendelijke groeten,

Ronald Smallenburg
Zakelijk eindverantwoordelijke

6 januari 2009 12:34

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid