Versnelde beoordeling van covid-19-vaccins

Normaal gesproken duurt de beoordeling van een vaccin door het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen ruim een jaar voordat het vaccin
eventueel op de markt komt. Maar bij de 2 vaccins tegen covid-19 die het
college in oktober in beoordeling nam, moet dat sneller gaan. Kan het
college deze vaccins eigenlijk wel versneld beoordelen zonder concessies
te doen aan de eisen op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en
veiligheid?

Lees verder bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde:
https://www.ntvg.nl/artikelen/versnelde-beoordeling-van-covid-19-vaccins/volledig

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid