Voorlichting mag wel iets begrijpelijker

Voorlichting over vaccinatie bereikt circa 35% van de bevolking niet. Artsen pleiten voor een meer begrijpelijke voorlichtingscampagne. Lees verder

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid