VS verdedigen advies censuur vogelgrieponderzoek

Een potentieel zeer dodelijk vorm van de vogelgriep zou, als deze uitbreekt, een grote bedreiging voor de mensheid vormen. Dat risico rechtvaardigt een unieke oproep om het onderzoek waarbij dit gevaarlijke virus werd gemaakt, te censureren.

Dat bepleit de Amerikaanse biologische veiligheidsraad NSABB in de tijdschriften Nature en Science. Eind december adviseerde de NSABB al om het werk van Nederlandse onderzoekers alleen vrij te geven zónder gevoelige details, uit angst dat de informatie gebruikt kan worden voor terroristische doeleinden. De raad legt deze unieke keuze nu uit.

Lees verder bij De Volkskrant

3 februari 2012 11:45

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid