Leermateriaal

Quizzen en puzzels voor iedereen van 6 tot 166 jaar die zijn/haar kennis over griep wil testen.

Grieplessen van 6 tot 12 jaar voor leerlingen in groep 7 en 8

Grieplessen van 14 tot 17 jaar Leergebied Mens en Natuur, onderbouw voortgezet onderwijs

Grieplessen van 14 tot 17 jaar Zorg en Welzijn, Techniek , vmbo bovenbouw

Grieplessen van 15 tot 20 jaar ANW, biologie, wiskunde, havo en vwo bovenbouw

Many of the Dutch learning materials on flu are being translated into English These materials can be used in bilingual education and at international schools.

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid