FAQ Mexicaanse griep

Veel gestelde vragen over Mexicaanse griep:

Wat is Mexicaanse griep?

Mexicaanse griep wordt veroorzaakt door een nieuw griepvirus van het type influenza A/H1N1. Het virus dook in april 2009 voor het eerst op in Mexico, vandaar dat het de naam Mexicaanse griep meekreeg. Het influenza A/H1N1 virus is een combinatie van een varkensgriepvirus, een vogelgriepvirus en een menselijk griepvirus. Het virus is overdraagbaar tussen mensen en groeide daardoor uit tot een pandemie. terug

Wat is een grieppandemie?

Een pandemie is een wereldwijde epidemie die wordt veroorzaakt door een nieuw virus-subtype. Een nieuw subtype ontstaat door grote verandering in de delen op het oppervlak van het virusdeeltje, waarmee het in de slijmvliescellen doordringt. Omdat de meeste mensen niet de kans hebben gehad immuun te worden tegen dit nieuwe virus, kan er wijdverspreide infectie plaatsvinden. Pandemieën kunnen alleen plaatsvinden door een nieuw subtype van het type A griepvirus. terug

Wat is het verschil tussen Mexicaanse griep en seizoensgriep?

Er is nauwelijks verschil tussen Mexicaanse griep en seizoensgriep. In beide gevallen krijgt een patiënt symptomen als koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid en verkoudheidsverschijnselen. Alleen met behulp van laboratoriumonderzoek is aan te tonen welk type griepvirus de klachten veroorzaakt. terug

Hoe ernstig is Mexicaanse griep?

De Mexicaanse griep is qua ernst te vergelijken met een gewone seizoensgriep. Jaarlijks sterven er in Nederland gemiddeld 200 tot 1000 mensen aan griep. Er zijn geen aanwijzingen dat aan Mexicaanse griep meer mensen sterven dan aan andere vormen van griep. terug

Waarom worden vooral jonge mensen getroffen door Mexicaanse griep?

In 1956 en 1968 gingen griepvirussen rond die sterk lijken op het nieuwe influenza A/H1N1 virus. De gedachte is dat mensen die toen met die virussen in aanraking zijn geweest enigszins beschermd zijn tegen de Mexicaanse griep. Bij pandemieën gebeurt het wel vaker dat ouderen in eerste instantie minder zwaar getroffen worden door het nieuwe virus. terug

Kun je besmet raken door het eten van varkensvlees?

Nee. Het Mexicaanse griepvirus wordt net als het gewone seizoensgriepvirus overgedragen via speekseldruppeltjes die vrijkomen bij hoesten of niezen. Die druppeltjes verplaatsen zich via de lucht en kunnen via de ademhaling terecht komen in de luchtwegen van iemand anders. Griepvirussen kunnen ook enige tijd overleven op voorwerpen (zoals een deurknop of een zakdoekje) en op die manier worden overgedragen. terug

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid