Uniek

De Grote Griep&CoronaMeting is een burgerinitiatief van Stichting Citizen Science. Het is een vervolg op de Grote Griepmeting. Die startte in 2003 en werd tot en met 2017 elke winter herhaald. Het merendeel van de informatie die u op deze website aantreft, gaat dan ook nog over griep. Zo is ook het waardevolle archief van de Grote Griepmeting weer beschikbaar.

Voorlopig ziet u alleen de kaart van Nederland en België met daarin de vermoedelijke gevallen van griep, corona en verkoudheid en percentagekaarten voor de provincies. Ongeveer twee weken nadat we met de metingen zijn begonnen, gaan we ook dynamische grafieken en kaarten in beeld brengen van de ziekteverschijnselen, de afzonderlijke symptomen en de effectiviteit van de griepvaccinatie. Dat laatste hopen we ook in beeld te brengen als er een vaccin voor het coronavirus beschikbaar is en met de vaccinatie tegen corona (COVID-19) wordt begonnen.

De Grote Griep&CoronaMeting is zoals gezegd een burgerinitiatief van Stichting Citizen Science. Van overheidswege werd geen subsidie beschikbaar gesteld voor de Grote Griepmeting, waardoor dit succesvolle project in 2017 moest worden beëindigd. Zoals u hieronder kunt lezen groeide de Grote Griepmeting ook in Europees en internationaal uit tot een wereldwijde meting van deze infectieziekte via internet. Daarover verschenen ook tal van wetenschappelijke publicaties. Dat belang mag niet verloren gaan. De Grote Griep&CoronaMeting wil het onderzoek naar infectieziekten dan ook voortzetten. Dit doen we in het belang van úw  gezondheid!

Wat deed de Grote Griepmeting?

In griepseizoen 2003-2004 voerde de Grote Griepmeting als eerste ter wereld via internet onderzoek uit naar de verspreiding van griep en verkoudheid. Het project werd gestart door Carl Koppeschaar, in samenwerking met een team van wiskundigen, artsen, epidemiologen, virologen en biologen en met medewerking van het RIVM en het Nivel.

In seizoen 2004-2005 is het project uitgebreid met een extra onderzoek naar de relatie tussen stress en gezondheid.

In 2005-2006 heeft de eerste internationale uitbreiding plaatsgevonden en wel in Portugal doordat mede-initiatiefnemer Sander van Noort die daar zijn proefschrift voltooide aan het Gulbenkian Instituut in Oeiras en www.gripenet.pt introduceerde.

In 2008 is www.influweb.it van start gegaan in Italië. Samen met onze Portugese en Italiaanse collega’s hebben we vervolgens de Europese Griepmeting voorbereid, Influenzanet. Dit was het centrale onderdeel van het vierjarige Europese onderzoeksprogramma EPIWORK, dat van 2009 tot 2013 gefinancierd werd door de Europese Commissie. EPIWORK was een wetenschappelijk onderzoek van artsen, virologen en epidemiologen naar de verspreiding van influenza.

In 2009 werd Influenzanet in Groot-Brittannië (www.flusurvey.uk) geïntroduceerd. In 2011 volgden Zweden (www.influensakoll.se) en Frankrijk (www.grippenet.fr). In 2012 startte de griepmeting ook in Spanje (www.gripenet.es) en in 2013 in Ierland (www.flusurvey.ie).

In april 2013 organiseerde de Grote Griepmeting in samenwerking met CORDS (Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance) en Skoll Global Threats Fund de tweede internationale workshop over participatieve surveillance (IWOPS II). Tijdens deze in Amsterdam gehouden workshop, waaraan zeventig internationale experts op het gebied van griep en infectieziekten deelnamen, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Flutracking in Australië (www.flutracking.net), dat sinds 2006 de griep via internet bijhoudt, en met het Amerikaanse Flu Near You (www.flunearyou.org), dat is gebaseerd op de Grote Griepmeting en Flutracking en dat sinds 2011 actief is in de Verenigde Staten. Zo ontstond een wereldwijd netwerk dat via vrijwilligers de verspreiding van griep en verkoudheid bijhoudt.

Jammer genoeg moest de Grote Griepmeting in Nederland en België het onderzoek staken. Ondanks een aangenomen Twee Kamermotie wilde de toenmalige minister van VWS geen financiële middelen ter beschikbaar stellen om de meting voort te zetten. Sponsoren bleven uit en ondanks de zeer gewaardeerde bijdragen van individuele griepmeters was het niet meer mogelijk om de website ook gedurende de winters van 2018, 2019 en 2020 in de lucht te houden. Het voormalige team van de Grote Griepmeting is daarom erg blij met het nieuwe burgerinitatief om de surveillance van luchtweginfecties voort te zetten.

Enkele wetenschappelijke publicaties over de eerdere Grote Griepmeting, Influenzanet en Ziekteradar:

Carl E. Koppeschaar et al.: Influenzanet: Citizens Among 10 Countries Collaborating to Monitor Influenza in Europe. Journal of Medical Internet Research (JMIR): https://publichealth.jmir.org/2017/3/e66/

Koppeschaar CE, van Noort SP, Smallenburg R. Disease radar: measuring and forecasting the spread of infectious diseases and zoonoses: https://www.webcitation.org/6kgdv1ufA

Carl Koppeschaar: Disease Radar: self-reported participatory surveillance for influenza and other diseases. Big Data on Public Health, Rio de Janeiro, October 25, 2013: https://carlkop.home.xs4all.nl/Rio2/Koppeschaar.pps

Carl Koppeschaar: Influenzanet – A fast and flexible monitoring system of ilinfluenza-like-illness with the aid of volunteers via the internet. International Conference on Digital Disease Detection, Harvard University, Boston, USA, 2012: https://www.youtube.com/watch?v=QpuTnQv2wvc

Van Noort SP. Participatory surveillance and mathematical models in epidemiologic research: successes and challenges. PhD Dissertation, Universidade Nova de Lisboa; 2014 Jul.: https://www.webcitation.org/6kgeSHCnV

R.L. Marquet, A.I.M. Bartelds, S.P. van Noort, C.E. Koppeschaar, J.Paget, F.G. Schellevis and J. van der Zee: An internet-based monitoring of influenza-like illness (ILI) in the general population of the Netherlands during influenza seasons 2003-2004. BMC Public Health, 2006, 6:242: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-6-242

S.P. van Noort, M. Muehlen, H. Rebelo de Andrade, C. Koppeschaar, J.M. Lima Lourenço, M.G.M. Gomes: Gripenet: an internet-based system to monitor influenza-like illness uniformly across Europe. Eurosurveillance, Volume 12, Issue 7-8, July/August, 2007.

I.H.M. Friesema, C.E. Koppeschaar, G.A. Donker, F. Dijkstra, S.P. van Noort, R. Smallenburg, M.A.B. van der Sande, W. van der Hoek: Internet-based monitoring of influenza-like illness in the general population: experience of five influenza seasons in the Netherlands. Vaccine, Volume 27, Number 45: https://postprint.nivel.nl/PPpp3503.pdf

Anne M. Land-Zandstra, Mara M. van Beusekom, Carl E. Koppeschaar, Jos M. van den Broek: Motivation and Learning Impact of Dutch Flu-Trackers. Journal of Science Communication, 15 (01) (2016) A04: https://jcom.sissa.it/archive/15/01/JCOM_1501_2016_A04

 

 

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid