De Grote Griep&CoronaMeting

Beste mede-meter,
In het najaar van 2020 zijn wij gestart met de Grote Griep&Coronameting. Daarmee hebben we met circa 4.000 meters de verspreiding van het griep- en coronavirus gemonitord.
De meting is een burgerinitiatief van de Stichting Citizen Science. Het is een vervolg op de Grote Griepmeting. Beide projecten zijn met eigen middelen gefinancierd.

Het griepseizoen is nu bijna voorbij. Het coronavirus is nog wel actief, maar levert nog maar in beperkte mate besmettingen op. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus actief tegen te gaan, zijn niet meer geldig.

Gezien de beperkte financiële middelen en de geringe prevalentie van beide virussen hebben we besloten de Grote Groep&Coronameting met ingang van vandaag te beëindigen. Vanaf nu hoeft u geen gegevens meer in te voeren.

De komende maanden willen wij de verzamelde data analyseren en de uitkomsten daarvan aan u terugkoppelen.

Wij hopen komend najaar weer in staat te zijn de Grote Griep&Coronameting in de lucht te brengen en u weer als meter te mogen verwelkomen.

Hoe dan ook, namens Stichting Citizen Science heel veel dank voor uw deelname aan de Griep&Coronamering! Wij hebben uw deelname zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet, Stichting Citizen Science

Het lijkt erop, dat de coronapandemie zo goed als voorbij is, aldus het RIVM.

De meeste mensen hebben een goede bescherming opgebouwd tegen het coronavirus. Het aantal positieve tests neemt af. Het virus verdwijnt niet, maar corona wordt mogelijk een seizoensziekte. Lees hier meer.

De coronacijfers stijgen. Dit leidt nog niet tot grote zorgen bij mensen

Veel mensen maken zich meer zorgen om de energiecrisis en afnemende koopkracht dan om het toenemend aantal coronabesmettingen. Bovendien zijn velen meer keren gevaccineerd. Lees hier meer.

 

Griep heeft corona verdrongen als belangrijkste reden voor ziekmeldingen.

Meestal start het griepseizoen in november of december. En is in april de top achter de rug. De griep is nu later gaan pieken. Lees hier meer. 

De meeste corona beperkende maatregelen verdwijnen. De omikronvariant is wel besmettelijker, maar minder ziekmakend.

Nederland gaat van het slot af. De omikronpiek ligt achter ons. De belasting van de zorg neemt af. En mocht onverhoopt een nieuwe, meer ziekmakende variant opkomen, dan zal alles uit de kast worden gehaald om een lockdown te voorkomen. Lees hier meer.

Gaat de meer besmettelijke BA.2 subvariant van omikron het winnen van de oorspronkelijke BA.1 variant?

De verwachting is, dat de BA.2 subvariant van omikron spoedig dominant is geworden. Lees hier meer.

De boosterprik verhoogt de bescherming tegen COVID aanzienlijk.

Maar wat het effect ervan is op de bescherming tegen de omicron variant is nog niet precies duidelijk. Lees hier meer.

Vaccinatie beschermt tegen het coronavirus. Maar net als bij veel andere vaccinaties is de bescherming niet 100%.

Inmiddels leren we wel steeds meer over de bescherming tegen corona door vaccinaties. Lees hier meer.

Partners en sponsoren van de Grote Griep & CoronaMeting

 

Science in Action
Science in Action is het bedrijf van Carl Koppeschaar en Ronald Smallenburg, respectievelijk inhoudelijk en zakelijk eindverantwoordelijke van de Grote Griepmeting.

Sinds 2003 organiseerden Carl en Ronald interactieve metingen op internet waarbij iedereen meer leert over wetenschap door er zélf aan bij te dragen. naast de Grote Grieometing waren dat o.a. de Grote Nanometing (2010) en  de Grote Longontstekingmeting (2011). Er werd ook samengewerkt met andere onderzoeken zoals in de AroundYou en Luis Thuis onderzoeken van resp. het Julius Centrum van het UMC Utrecht en het RIVM in Bilthoven.

Astronet verschaft informatie over de sterrenhemel en volgt het nieuws op het gebied van astronomie, ruimtevaart, ruimteonderzoek, aardwetenschappen en meteorologie.

Insights Improves is een landelijk werkend verbeterbureau voor project- en verandermanagement. Samen met onze klanten streven we ernaar om van elke project of veranderopgave een succes te maken. Onze aanpak is gestoeld op drie pijlers:

  1. Projectenwerk is mensenwerk. De talenten van de projectleider/verandermanager en het
    team staan aan de basis van het succes.
  2. Het venijn zit in de start. Door bij de start invloedrijke beslissers, experts en belanghebbenden actief te betrekken, worden de beste en meest duurzame resultaten verwezenlijkt.
  3. Leren x presteren = renderen. Met alleen opleiden ben je er niet.
    Project- en verandermanagement zijn organisatiecompetenties. Daarom maken we van werkomgevingen uitdagende leer-presteeromgevingen. Waar zowel de projectleider/verandermanager, het team en de ondersteunende organisatie van profiteren!

We optimaliseren en maximaliseren de beschikbaarheid van veilige digitale connectiviteit voor en tussen bedrijven en instellingen in Nederland en Duitsland. Daarmee kunnen zij optimaal en veilig gebruik maken van ICT-diensten om effectief te kunnen werken en zodoende tijd hebben om te  innoveren.

NDIX sluit bedrijven in Nederland en Duitsland aan op haar netwerk, via glasvezelverbindingen. Hiermee kunnen zij onderling met elkaar verbonden worden, om vestigingen te koppelen en/of om samen te werken. En zij kunnen gebruik maken van een breed en concurrerend aanbod van ICT-diensten van meer dan 100 Nederlandse en Duitse leveranciers.

We realiseren betrouwbare en veilige verbindingen die 24/7 door ons eigen NOC pro actief worden beheerd.

NDIX staat voor openheid, kwaliteit en transparantie. Dat uit zich in de manier waarop we onze producten en diensten aanbieden, de manier waarop we met onze relaties omgaan en de manier waarop we met elkaar samenwerken.

De beschikbaarheid van internet is de ruggengraat van onze samenleving. Daarom werken bij ROOT uitsluitend IT-experts met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Specialisten die alles op alles zetten om uw organisatie draaiende te houden en daarin uw verwachtingen graag overtreffen. Wij durven u daarom 99,9% beschikbaarheid te garanderen. Want bij ROOT wachten we niet af, we doen. En wat we doen, doen we goed.

SecureMe2 levert het toegankelijke, innovatieve en betaalbare beveiligingsplatform SAM Cyber Alarm, dat netwerkverkeer scant en analyseert om direct afwijkende en potentieel gevaarlijke issues te detecteren en te rapporteren. SAM Cyber Alarm is leverbaar in verschillende versies, waarmee elke organisatie, van zzp’er tot en met enterprise, securitymaatregelen kan nemen.

LoadStar helpt organisaties bij het effectief en efficiënt uitvoeren van plannen en beleid.

  • Analyses door middel van datavisualisatie met dashboards en themakaarten ter voorbereiding van beleid en planvorming
  • Het inrichten van monitoringssystemen met dashboards voor programma’s en projecten
  • Motiveren, instrueren en trainen van medewerkers met inzet van e-learning en serious games

 

hoe werkt het

Hoe het werkt

Door mee te werken helpt u ons om de ontwikkeling van infectieziekten te volgen en – letterlijk – in kaart te brengen. Dit is van groot belang voor de volksgezondheid. Dank alvast!

Allereerst vult u uw profiel in.
Een aantal belangrijke kenmerken zoals leeftijd en geslacht worden daarmee vastgelegd. Dat is nuttig voor verder onderzoek. U blijft anoniem.

Iedere week ontvangt u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Daarin kunt u aangeven of symptomen heeft of niet. Wanneer u symptomen heeft krijgt u een aantal aanvullende vragen. Op basis van uw antwoorden volgt een uitslag in de vorm van een vermoedelijke diagnose. Dit is geen medische diagnose. We vragen alleen naar symptomen die duiden op griep, verkoudheid, allergie en buikgriep. Indien u andere symptomen hebt of om wat voor reden dan ook bezorgd bent, raden we u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Uw informatie en die van vele anderen wordt op de kaart gezet. Zo is te zien hoe de een eventuele griep, verkoudheid of coronagolf zich ontwikkelt.

In het resultatenarchief kunt u de uitkomst van uw eigen metingen altijd terugzien.

Heeft u problemen met de formulieren of andere vragen?

Neem contact op met support@griepencorona.nl

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid