Het lijkt erop, dat de coronapandemie zo goed als voorbij is, aldus het RIVM.

De meeste mensen hebben een goede bescherming opgebouwd tegen het coronavirus. Het aantal positieve tests neemt af. Het virus verdwijnt niet, maar corona wordt mogelijk een seizoensziekte. Lees hier meer.

De coronacijfers stijgen. Dit leidt nog niet tot grote zorgen bij mensen

Veel mensen maken zich meer zorgen om de energiecrisis en afnemende koopkracht dan om het toenemend aantal coronabesmettingen. Bovendien zijn velen meer keren gevaccineerd. Lees hier meer.

 

Griep heeft corona verdrongen als belangrijkste reden voor ziekmeldingen.

Meestal start het griepseizoen in november of december. En is in april de top achter de rug. De griep is nu later gaan pieken. Lees hier meer. 

De meeste corona beperkende maatregelen verdwijnen. De omikronvariant is wel besmettelijker, maar minder ziekmakend.

Nederland gaat van het slot af. De omikronpiek ligt achter ons. De belasting van de zorg neemt af. En mocht onverhoopt een nieuwe, meer ziekmakende variant opkomen, dan zal alles uit de kast worden gehaald om een lockdown te voorkomen. Lees hier meer.

Gaat de meer besmettelijke BA.2 subvariant van omikron het winnen van de oorspronkelijke BA.1 variant?

De verwachting is, dat de BA.2 subvariant van omikron spoedig dominant is geworden. Lees hier meer.

De boosterprik verhoogt de bescherming tegen COVID aanzienlijk.

Maar wat het effect ervan is op de bescherming tegen de omicron variant is nog niet precies duidelijk. Lees hier meer.

Vaccinatie beschermt tegen het coronavirus. Maar net als bij veel andere vaccinaties is de bescherming niet 100%.

Inmiddels leren we wel steeds meer over de bescherming tegen corona door vaccinaties. Lees hier meer.

Partners en sponsoren van de Grote Griep & CoronaMeting

 

Science in Action
Science in Action is het bedrijf van Carl Koppeschaar en Ronald Smallenburg, respectievelijk inhoudelijk en zakelijk eindverantwoordelijke van de Grote Griepmeting.

Sinds 2003 organiseerden Carl en Ronald interactieve metingen op internet waarbij iedereen meer leert over wetenschap door er zélf aan bij te dragen. naast de Grote Grieometing waren dat o.a. de Grote Nanometing (2010) en  de Grote Longontstekingmeting (2011). Er werd ook samengewerkt met andere onderzoeken zoals in de AroundYou en Luis Thuis onderzoeken van resp. het Julius Centrum van het UMC Utrecht en het RIVM in Bilthoven.

Astronet verschaft informatie over de sterrenhemel en volgt het nieuws op het gebied van astronomie, ruimtevaart, ruimteonderzoek, aardwetenschappen en meteorologie.

Insights Improves is een landelijk werkend verbeterbureau voor project- en verandermanagement. Samen met onze klanten streven we ernaar om van elke project of veranderopgave een succes te maken. Onze aanpak is gestoeld op drie pijlers:

  1. Projectenwerk is mensenwerk. De talenten van de projectleider/verandermanager en het
    team staan aan de basis van het succes.
  2. Het venijn zit in de start. Door bij de start invloedrijke beslissers, experts en belanghebbenden actief te betrekken, worden de beste en meest duurzame resultaten verwezenlijkt.
  3. Leren x presteren = renderen. Met alleen opleiden ben je er niet.
    Project- en verandermanagement zijn organisatiecompetenties. Daarom maken we van werkomgevingen uitdagende leer-presteeromgevingen. Waar zowel de projectleider/verandermanager, het team en de ondersteunende organisatie van profiteren!

We optimaliseren en maximaliseren de beschikbaarheid van veilige digitale connectiviteit voor en tussen bedrijven en instellingen in Nederland en Duitsland. Daarmee kunnen zij optimaal en veilig gebruik maken van ICT-diensten om effectief te kunnen werken en zodoende tijd hebben om te  innoveren.

NDIX sluit bedrijven in Nederland en Duitsland aan op haar netwerk, via glasvezelverbindingen. Hiermee kunnen zij onderling met elkaar verbonden worden, om vestigingen te koppelen en/of om samen te werken. En zij kunnen gebruik maken van een breed en concurrerend aanbod van ICT-diensten van meer dan 100 Nederlandse en Duitse leveranciers.

We realiseren betrouwbare en veilige verbindingen die 24/7 door ons eigen NOC pro actief worden beheerd.

NDIX staat voor openheid, kwaliteit en transparantie. Dat uit zich in de manier waarop we onze producten en diensten aanbieden, de manier waarop we met onze relaties omgaan en de manier waarop we met elkaar samenwerken.

De beschikbaarheid van internet is de ruggengraat van onze samenleving. Daarom werken bij ROOT uitsluitend IT-experts met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Specialisten die alles op alles zetten om uw organisatie draaiende te houden en daarin uw verwachtingen graag overtreffen. Wij durven u daarom 99,9% beschikbaarheid te garanderen. Want bij ROOT wachten we niet af, we doen. En wat we doen, doen we goed.

SecureMe2 levert het toegankelijke, innovatieve en betaalbare beveiligingsplatform SAM Cyber Alarm, dat netwerkverkeer scant en analyseert om direct afwijkende en potentieel gevaarlijke issues te detecteren en te rapporteren. SAM Cyber Alarm is leverbaar in verschillende versies, waarmee elke organisatie, van zzp’er tot en met enterprise, securitymaatregelen kan nemen.

LoadStar helpt organisaties bij het effectief en efficiënt uitvoeren van plannen en beleid.

  • Analyses door middel van datavisualisatie met dashboards en themakaarten ter voorbereiding van beleid en planvorming
  • Het inrichten van monitoringssystemen met dashboards voor programma’s en projecten
  • Motiveren, instrueren en trainen van medewerkers met inzet van e-learning en serious games

 

hoe werkt het

Hoe het werkt

Door mee te werken helpt u ons om de ontwikkeling van infectieziekten te volgen en – letterlijk – in kaart te brengen. Dit is van groot belang voor de volksgezondheid. Dank alvast!

Allereerst vult u uw profiel in.
Een aantal belangrijke kenmerken zoals leeftijd en geslacht worden daarmee vastgelegd. Dat is nuttig voor verder onderzoek. U blijft anoniem.

Iedere week ontvangt u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Daarin kunt u aangeven of symptomen heeft of niet. Wanneer u symptomen heeft krijgt u een aantal aanvullende vragen. Op basis van uw antwoorden volgt een uitslag in de vorm van een vermoedelijke diagnose. Dit is geen medische diagnose. We vragen alleen naar symptomen die duiden op griep, verkoudheid, allergie en buikgriep. Indien u andere symptomen hebt of om wat voor reden dan ook bezorgd bent, raden we u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Uw informatie en die van vele anderen wordt op de kaart gezet. Zo is te zien hoe de een eventuele griep, verkoudheid of coronagolf zich ontwikkelt.

In het resultatenarchief kunt u de uitkomst van uw eigen metingen altijd terugzien.

Heeft u problemen met de formulieren of andere vragen?

Neem contact op met support@griepencorona.nl

Consent

Uw medewerking aan het onderzoek

De Grote Griep&CoronaMeting waarborgt uw privacy en uw anonimiteit. Alle door u verstrekte gegevens worden conform wet- en regelgeving verwerkt.
Door deel te nemen aan het onderzoek wordt u verzocht eenmalig een algemene vragenlijst in te vullen. Door alleen uw viercijferige postcode te vermelden, blijft het onbekend waar u woont in het veel grotere postcodegebied. De stippen in onze kaarten worden volkomen willekeurig (‘random’) in dat grote postcodegebied geplaatst. Uw naam is niet nodig, alleen uw e-mailadres voor de vragenlijst over uw gezondheid. U ontvangt hiervoor een unieke login en (versleuteld) password.

Wie meedoet aan de Grote Griep&CoronaMeting ontvangt wekelijks een herinnering om een vragenlijst in te vullen over recente gezondheidsklachten, zoals koorts, hoesten en hoofdpijn. Wie geen klachten heeft kan dit direct melden, waardoor het nog paar seconden duurt om de vragenlijst in te vullen. Wie wel ziekteverschijnselen heeft, vinkt die in de vragenlijst aan en vermeldt ook de datum waarop de ziekteverschijnselen begonnen. Als u tijdens een volgende meting aangeeft wanneer u weer beter was, kunnen we daaruit de ziekteduur afleiden.

Via de door u vermelde ziekteverschijnselen kunnen we bij benadering weten of u griep (influenza), corona (COVID-19), gewone verkoudheid, of een allergische reactie als gevolg van hooikoorts vertoont. Dit is alleen indicatief voor ons onderzoek. Heeft u zorgen over uw gezondheid, maak dan zelf een afspraak bij de huisarts, een testlocatie voor corona, of zoek hulp via de andere medische instanties.

Toestemming

Deelname aan de Grote Griep&CoronaMeting houdt in dat u toestemming geeft voor het verwerken van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden. Uw volledig geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties. De Grote Griep&CoronaMeting is een vervolg van de Grote Griepmeting, die in 2003 begon en in 2017 door gebrek aan financiering helaas moest eindigen. Wetenschappelijke publicaties over het onderzoek tijdens de Grote Griepmeting zijn in de referenties onderaan te vinden.

Uw vrijwillige deelname aan het onderzoek kunt u altijd beëindigen. Dit heeft echter geen gevolg voor de anonieme verwerkingen die zijn gedaan voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

AVG

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stichting Citizen Science verwerkingsverantwoordelijke. Uw gegevens worden niet gebruikt of doorverkocht voor commerciële doeleinden. De bewaartermijn voor de door u verschafte accountgegevens bedraagt 2 jaar nadat u voor de laatste keer bent ingelogd. Daarna worden uw accountgegevens verwijderd. Binnen die termijn kunt u opnieuw benaderd worden om deel te nemen aan het onderzoek, bijvoorbeeld gedurende de volgende winter als het griep- en verkoudheidsseizoen weer aanbreekt, of als het coronavirus of een andere infectieziekte (opnieuw) de kop opsteekt.

De bewaartermijn voor onze onderzoeksgegevens is in principe 30 jaar na het invullen van de vragenlijsten. Deze bewaartermijn is nodig om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende jaren, om de gegevens eventueel te kunnen gebruiken voor onderzoek en als vergelijkingsmateriaal in het geval van een nieuw uitbraak van infectieziekten of pandemie. Volgens de wetenschappelijke richtlijnen moeten onderzoeksresultaten altijd kunnen worden gecontroleerd. Op de in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerde, geanonimiseerde onderzoeksgegevens is geen bewaartermijn van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u verschillende rechten als het gaat om controle te houden over uw persoonsgegevens. Deze vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

Heeft U problemen met de formulieren of andere vragen?

Neem contact op met support@griepencorona.nl

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2020 griepencorona.nl Privacybeleid