Griepvaccinatie, basisinformatie voor een afgewogen keuze

Een compacte toolkit griepvaccinatie voor gezondheidszorgpersoneel.

Icon Download hier de complete tekst van de digitale toolkit Griepvaccinatie (162,9 KB)

In de overdracht van seizoensinfluenza vormt gezondheidszorgpersoneel dat in direct contact staat met patiënten een extra risico voor de groepen van patiënten die een hoog risico lopen op complicaties van griep. Vaccinatie van deze zorgverleners is dan ook een belangrijke stap om dit risico te verkleinen. Vandaar dat bepaalde zorginstellingen hun medewerkers de mogelijkheid bieden om zich in te laten enten tegen de griep.

Tegen die achtergrond is het van groot belang dat zorgverleners toegang krijgen tot wetenschappelijke gefundeerde informatie waarmee zij zo objectief en volledig mogelijk worden geïnformeerd en op grond waarvan zij zelf een goede afweging kunnen maken om zich al dan niet te laten vaccineren.

Met een digitale toolkit wil de Grote Griepmeting een basis bieden aan bedrijfsartsen, die hierin een belangrijke rol hebben, én aan de zorgverleners zelf om aan die informatie te komen zodat zij een afgewogen beslissing over griepvaccinatie kunnen nemen.

Daarom: als u als bedrijfsarts overweegt om uw medewerkers de griepprik aan te bieden, dan vindt u op deze pagina’s een praktische inleiding met dieplinks naar meer informatie. Maar ook de zorgverleners zelf kunnen de toolkit gebruiken als zij meer willen weten over griepvaccinatie.

De Grote Griepmeting stelt zich ten doel om op een wetenschappelijke en concrete manier onafhankelijke informatie aan te bieden over griepvaccinatie.

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid