Meer dan 150.000 griepgevallen

22 januari 2015 – Vorige week vertoonden meer dan hondervijftigduizend mensen in Nederland en Vlaanderen een influenza-achtige ziektebeeld. Uit de cijfers van De Grote Griepmeting zijn 108.000 grieppatiënten af te leiden voor Nederland en 45.000 voor Vlaanderen.

De kaart toont het aantal griepgevallen per regio en per 100.000 inwoners. Om statistisch betrouwbare getallen te kunnen tonen, zijn enkele provincies samengevoegd.

De hoge aantallen in vergelijking met de metingen door peilstations van huisartsen zijn het gevolg van het feit dat lang niet iedereen met griep naar de huisarts gaat. Ook zien huisartsen voornamelijk jonge kinderen en risicogroepen, waaronder ouderen. De Grote Griepmeting ontvangt griepmeldingen uit de gehele bevolking en van alle leeftijden.

Hoewel de griep in Nederland vorige week iets afnam (en in Vlaanderen juist steeg) is nog lang niet zeker of de griep nu ook wegtrekt. Als zes weken waren nieuwe, antigene varianten van het subtype A(H3N2) rond waartegen de griepprik geen bescherming biedt. Naar nu blijkt, heeft zich ook een antigene variant ontwikkeld bij de B-griep die in de griepprik was opgenomen. Daardoor kan zich nog een tweede griepgolf gaan ontwikkelen.

Carl Koppeschaar

Zie ook Griep neemt iets af

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid