Griep in heel Nederland

Zaterdag 13 februari 2016 – Vorige week heeft de griep zich over heel Nederland uitgebreid. In week 5 lag het aantal aan de Grote Griepmeting gerapporteerde influenza-achtige ziektebeelden op 840 gevallen per 100.000 inwoners. De epidemische drempel bij de Grote Griepmeting ligt voor Nederland op 350 gevallen per 100.000.

Hoewel de kaart en de tabel de influenza-achtige ziektebeelden (ILI) per regio aangeven, kan nog worden opgemerkt dat de griep in week 5 het hevigst was in de provincies Overijssel, Limburg, Groningen, Zuid-Holland en Zeeland. In Gelderland, Flevoland en Utrecht is het aantal griepgevallen ten opzichte van de vorige weken wat afgenomen.

Het aantal influenza-achtige ziektebeelden per regio, berekend op 16 februari.

De situatie op 12 februari. De influenza-achtige ziektebeelden (ILI) steken in Nederland uit boven de grenswaarde voor een epidemie (zwarte, kromme lijn).

De griep treft alle leeftijdsgroepen, maar met name (jonge) kinderen.

De griep in Nederland per leeftijdsgroep en huishouden.

Van het begin van onze meting op 1 november 2015 tot en met 7 februari 2016 hebben 880.000 Nederlanders last gehad van een influenza-achtig ziektebeeld. Aanvankelijk betrof het zware verkoudheden, onder andere veroorzaakt door rhinovirus en RSV. In week 5 werd in neus- en keelmonsters die werden afgenomen door huisartsenpeilstations voor 51% het influenzavirus waargenomen.

In België heerst ook een griepepidemie. In Vlaanderen lagen de griepachtige symptomen in week 5 met 265 influenza-achtige ziektebeelden per 100.000 inwoners niet hoog boven de voor de Grote Griepmeting epidemische drempel (220 op 100.000).

Het aantal griepachtige ziektebeelden berekend in Vlaanderen, berekend op 16 februari.

In Vlaanderen zijn de griepachtige symptomen onder kinderen zeer hoog.

Influenza-achtige ziektebeelden per leeftijdsgroep en huishouden in Vlaanderen.

Carl Koppeschaar

Zie ook Toenemende griep

Zie ook Olievlek

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid