Griep op de grenswaarde

11 januari 2016 – Er is nog geen sprake van een landelijke griepepidemie. Toch overschrijdt het aantal influenza-achtige ziektebeelden (IAZ, of ILI: influenza-like illness) regionaal de epidemische grenswaarde. Twee weken geleden was het de beurt aan het noorden en midden van Nederland. Afgelopen week ging het om de provincie Noord-Holland en het midden van Nederland.

De  overschrijding van de epidemische grenswaarde voor influenza-achtige ziektebeelden (ILI) in Noord-Holland en het midden van Nederland.

Het aantal griepachtige ziektebeelden in geheel Nederland en Nederlandstalig België schommelt rond de grenswaarde voor een epidemie (zwarte, kromme lijn).

Op de kaart van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) voor week 53 (28 december 2015 – 3 januari 2016) is ook te zien hoe Nederland, Noord-Ierland, Finland en Malta ‘medium’ scoren qua intensiteit van de griep. Medium betekent hier: het gebruikelijke niveau voor de tijd van het jaar. Een week eerder nog stond alleen Nederland ‘gekleurd’ op deze kaart. In de overige landen is de griep nog onder de epidemische grenswaarde:

Op de kaart van het ECDC voor de geografische verspreiding van griep (zelfde week) springen de Scandinavische landen en Portugal eruit. Wijdverspreid wil hier zeggen ‘in een of meer gebieden met een populatie die groter is dan 50% van de totale bevolking boven de epidemische grenswaarde. Nederland is ‘regionaal’ gekleurd: boven de epidemische grenswaarde in een of meer gebieden met een populatie die kleiner is dan 50% van de totale bevolking. Nederland is stabiel (=). maar Portugal, Scandinavië, Estland, Malta en Slovenië tonen een toenemende klinische activiteit (+):

Al met al ‘rommelt’ het in Nederland dus wat de griep betreft.

12 januari 2016 – In week 1 van 2016 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 83 mensen met IAZ op de 100.000 inwoners. Dat is boven NIVELs epidemiologische grens van 51 per 100.000. De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0 – 4 jaar) met IAZ. Het NIVEL spreekt pas van een epidemie als de epidemiologische grens twee achtereenvolgende weken wordt overschreden.

13 januari 2016 – Voorts rapporteert het NIVEL dat in week 1 van 2016 20 neus- en keelmonsters werden afgenomen bij patiënten met IAZ. Daarin werd 5 maal (25%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 5 maal (25%) respiratoir syncytieel virus (RSV) en 2 maal (10%) rhinovirus aangetroffen. In 18 neus- en keelmonsters bij patiënten met een luchtweginfectie zonder typische klachten van griep (ARI) werd 4 maal (22%) RSV en 1 maal (6%) rhinovirus gevonden.

Carl Koppeschaar

Zie ook Griep in het noorden

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid