Schoorvoetend begin van griepepidemie

20 januari 2016 – Er is een schoorvoetend begin van een griepepidemie. Het aantal griepgevallen onder 15 tot en met 64-jarigen is stijgende. Maar dat wordt tot nog toe gecompenseerd door 65-jarigen en ouder, die weinig griep lijken te hebben. In week 2 maten we 385 influenza-achtige ziektebeelden per 100.000 Nederlanders. Dat is hoger dan in week 1 (366 op 100.000).

Hoe de griep dit jaar zal verlopen, valt nog niet te voorspellen. Niet zelden begint een epidemie pas in februari of maart. Maar er is ook wel eens een winter zonder noemenswaardige griep geweest, zoals 2013-2014. Het A(H1N1)-griepvirus dat op dit moment in Europa overheerst, zit in de griepprik. Mogelijk dat de prik minder beschermt tegen B-griep. Daarvan is de Yamataga-lijn in het drievoudige vaccin opgenomen, terwijl op dit moment veelvuldig de Victoria-lijn wordt waargenomen.

19 januari 2016 – Ik krijg zojuist bericht dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL voor de tweede achtereenvolgende week een meting boven de (in de huisartsenrapportage vastgestelde) epidemische grens van 51 op 100.000 personen heeft gedaan. In week 1 waren er 83 influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) op 100.000 en in week 2 waren het er 72 op 100.000. Als het twee achtereenvolgende weken is verhoogd, is er sprake van een griepepidemie.

De Grote Griepmeting ziet nog slechts een schoorvoetend beginnende griepepidemie. Het verschil tussen beide metingen zit in het feit dat huisartsen voornamelijk jonge kinderen (0 – 4 jaar) met IAZ zien. De Grote Griepmeting krijgt voor 98% meldingen van adolescenten en volwassen. Beide metingen vullen elkaar dus goed aan.

18 januari 2016 – De voorlopige griepcijfers over afgelopen week (week 2) zijn binnen. Voorlopig, want als gevolg van het weekeinde gaat het nog maar om de helft van het aantal vrijwilligers die meedoen aan de Grote Griepmeting. De definitieve cijfers zullen dus veranderen.

De tabel hoort bij de bovenstaande kaartjes (weergegeven voor week 48 van 2015 tot en met week 2 van 2016). In Nederland bedraagt de epidemische grens voor de Grote Griepmeting 350 op 100.000. Om niet voortijdige ‘Wolf!’ te roepen, kleuren de kaartjes pas rood als de weekincidentie boven de 500 op 100.000 is gestegen. Dat was alleen nog regionaal viermaal het geval.

Praktisch gezien is er vanaf week 1 sprake van een schoorvoetend begin van een griepepidemie. In Vlaanderen is het nog rustig.

De influenza-achtige ziektebeelden (ILI) schommelen in Nederland rond de grenswaarde voor een epidemie (zwarte, kromme lijn). In Vlaanderen komen de influenza-achtige ziektebeelden nog steeds niet boven de epidemische grens uit.

Het aantal verkoudheidsgevallen in Nederland en Vlaanderen is hoger dan het aantal griepgevallen, maar ook niet noemenswaard hoog voor deze tijd van het jaar.

5,5% van de Nederlanders en 3,5% van de Vlamingen heeft op op dit moment last van verkoudheid.

Bij Nederlandse volwassenen zonder kinderen is het aantal influenza-achtige ziektebeelden stijgend. Maar voor volwassenen met kinderen is het al wekenlang stabiel. In beide gevallen nu circa 4 ziektegevallen op de 1000. Voor 65-plussers is de situatie al sinds november stabiel op 2 gevallen op de 1000.

Het NIVEL zat vorige week duidelijk boven de epidemische grens. De Peilstations van huisartsen die rapporteren aan het NIVEL zien echter voornamelijk jonge kinderen (0 – 4 jaar). Bij twee weken over hun epidemische grens (51 griepgevallen op 100.000, tegen 350 op 100.000 bij de Nederlanders die meedoen aan de Grote Griepmeting) roept het instituut de epidemie uit.

De Grote Griepmeting krijgt helaas weinig (2%) meldingen over griep- en verkoudheidsklachten van kinderen. Ouders met jonge kinderen hebben het misschien te druk (?) om die paar seconden per week per kind in te vullen. Maar misschien kunnen de grootouders hier hun steentje bijdragen? Dat zou fantastisch zijn!

Carl Koppeschaar

NIVEL zorgregistraties eerste lijn – Surveillance. Wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen, 19 januari 2016 (pdf).

Zie ook Griep op de grenswaarde

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid