Het verschil tussen griep en corona

Corona en griep zijn beide besmettelijke aandoeningen aan de luchtwegen, maar worden veroorzaakt door verschillende virussen. Corona door  het nieuwe coronavirus en griep door infectie met influenzavirussen. Zowel griep als corona veroorzaken een luchtweginfectie die zonder klachten (asymptomatisch) of met milde tot ernstige ziekteverschijnselen kan verlopen. Bij zeer ernstige ziekteverschijnselen zijn er veel patiënten die er aan overlijden.

Omdat sommige van de symptomen van griep en corona vergelijkbaar zijn, kan het moeilijk zijn om alleen op basis van de symptomen een verschil tussen beide ziektes te zien. Een test kan nodig zijn om de diagnose te bevestigen. Griep en corona hebben veel kenmerken gemeen, maar er zijn belangrijke verschillen tussen de twee.

Lees verder

De Grote Griepmeting logo’s

Logo nodig voor uw site? Neem hier wat u kunt gebruiken (rechtermuis-klik + bewaar op schijf of sleep plaatje naar de desktop). Wilt u liever het plaatje op een ander formaat kies dan de grootste en verklein in photoshop oid.

Veel gestelde vragen over de Grote Griep&CoronaMeting als project

Waar gaat dit project over?

Elk jaar trekt in de herfst en de winter een griepplaag over Noord-Europa; gemiddeld wordt 10% van de Nederlanders door de ziekte getroffen. We proberen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het verloop van deze ziekte, door ‘gewone’ mensen te vragen ons te vertellen wat voor symptomen ze hebben (zere keel, koorts, snotterigheid, …). Met die gegevens kunnen we een beter inzicht krijgen in de griep in ons land. Sinds december 2020 woedt een pandemie door het coronavirus. De luchtweginfectie COVID-19 (hierna kortweg corona genoemd) heeft al zeer veel levens geëist. Echte griep (influenza) en corona zijn moeilijk uit elkaar te houden. Aan de hand van de door u gemelde symptomen proberen we dat zo goed mogelijk te doen en daarover aan u te rapporteren. Vooral als deze winter ook een griepepidemie de kop op zou steken, is onze meting van groot belang.

Let op! Via internet kan geen medische diagnose worden gegeven. Raadpleeg daarom altijd uw arts als u ernstige ziekteverschijnselen heeft of zich zorgen maakt. Maak een afspraak met een testlocatie. Neem alle van overheidswege afgekondigde veiligheidsmaatregelen in acht!

Waar komen de gegevens vandaan?

Van mensen zoals u en ik. Iedereen kan zich aanmelden als ‘Griep&Coronameter’, en hoe meer mensen zich aansluiten hoe beter de meetgegevens worden, en hoe meer we zullen leren over de verspreiding van corona en griep.

Dus ik kan me aanmelden?

Ja! Heeft u het al gedaan?

Ik woon in België. Kan ik ook Griep&Coronameter worden?

Ja, meldt u zich vooral aan! We willen het gehele Nederlandse taalgebied bestrijken. Iedereen in Nederland en België die het Nederlands verstaat is welkom! Overigens is er ook een griepencorona.be-domein.

Het effect van de griepprik

Het effect van de griepprik bij de griepmeters in Nederland (boven) en Vlaanderen (onder). Met name tijdens de piek van de griepgolf, als er sprake is van veel gevallen van echte influenza, is het verschil duidelijk te zien.

Vaccinatie effecten vergelijking NL/BE

Groot aantal meldingen bijwerkingen griepprik

De meeste meldingen werden gemaakt naar aanleiding van de eerste griepprik tegen de Mexicaanse griep, en deze zorgde ook het meeste voor (milde) bijwerkingen. De meeste griepprikken voor de seizoensgriep werden genomen begin november, de eerste griepprik voor de Mexicaanse griep eind november en de tweede griepprik voor de Mexicaanse griep in december.

Dagen waarop de griepprik werd verkregen, in Nederland en België.

De gerapporteerde verschijnselen bij de griepprik waren voornamelijk milde en lokale reacties zoals zwelling of roodheid op de plaats van de prik. Maar er waren ook meldingen van een stijve arm, spier of gewrichtspijn, tintelingen, hoofdpijn, moeheid, duizeligheid, zweten en rillingen, braken, diarree en buikpijn. Door de opsomming van de gemelde verschijnselen lijkt het erger dan het is. Ze zijn ook terug te voeren tot het feit dat het afweersysteem van je lichaam op gang komt na de prik. Je ondergaat een soort minigriepje. En juist daardoor raak je tegen de echte griep beschermd, aldus Carl Koppeschaar, initiatiefnemer van de Grote Griepmeting.

Zowel in België als in Nederland werden er meer algemene bijwerkingen (zoals hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, koorts) ondervonden van de griepprik tegen de Mexicaanse griep (“Mexicaanse griepprik), dan bij de griepprik tegen de seizoengriep (“Seizoensgriepprik”). Bij de Mexicaanse griepprik werden er in België echter veel meer lokale bijwerkingen (rode of pijnlijke plek, zwellingen, stijve arm) gerapporteerd, zowel in verhouding met Nederland als in verhouding met de seizoensgriepprik. In België wordt tegen de Mexicaanse griep gevaccineerd met Pandemrix, in Nederland voornamelijk met Focetria.

Bijwerkingen griepprik voor Nederland en België.

Er zijn minder duidelijke verschillen zichtbaar tussen de bijwerkingen van de eerste en de tweede Mexicaanse griepprik, en zover deze verschillen er al zijn, zijn ze vaak niet significant vanwege het lage aantal meldingen voor de tweede Mexicaanse griepprik.

Bijwerkingen griepprik voor Nederland en België, eerste vs. tweede Mexicaanse griepprik.

Omdat bij een publieksmeting via internet altijd een verstoring kan optreden doordat mensen die geen bijwerkingen ondervinden zich minder snel zullen melden, is een vergelijking gemaakt tussen de meldingen die werden gedaan door onze trouwe griepmeters en door de nieuwe melders. Daar blijkt weinig verschil tussen te zitten, hoewel deelnemers aan de Grote Griepmeting iets minder vaak bijwerkingen rapporteerden.

Bijwerkingen griepprikken, voor Grote Griepmeting deelnemers, en mensen die niet deelnemen aan de Grote Griepmeting.

Minder dan 5% van de deelnemers die een griepprik heeft gehaald, heeft naar aanleiding van eventuele bijwerkingen een huisarts gebeld of heeft een huisarts bezocht. Het aantal ziekenhuisopnames is minimaal. Er werden vaker medicijnen gebruikt om eventuele bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik te verhelpen dan van de seizoensgriep, vooral in België.

Acties ondernomen naar aanleiding  van eventuele bijwerkingen, in Nederland en België.

Eventuele bijwerkingen beginnen meestal op de dag zelf of de dag erna. Hoewel er vaker bijwerkingen gerapporteerd van de Mexicaanse griepprik, lijken de bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik korter te duren. Dit kan er echter aan liggen dat de Mexicaanse griepprik nog maar veel korter beschikbaar is, en dat er mensen zijn die de meting invullen terwijl ze nog steeds last hebben van bijwerkingen hebben.

Het begin van de bijwerkingen van de griepprik (in absolute aantallen).

De gerapporteerde duur van de bijwerkingen van de griepprik (in absolute aantallen).

Naar aanleiding van de seizoensgriepprik, rapporteerden deelnemers die behoren tot een risico groep vaker zowel lokale als algemene bijwerkingen. Naar aanleiding van de Mexicaanse griepprik hebben juist deelnemers die niet behoren tot een risico groep vaker lokale bijwerkingen (pijnlijke plek, stijve arm) gerapporteerd dan deelnemers uit de risicogroepen.

Tot de risico groepen zijn gerekend: leeftijdsgroep 6 maanden – 4 jaar, leeftijdsgroep 60-plus, zwangerschap vanaf 13 weken, chronische ziekte van de ademhalingswegen (zoals astma, COPD), diabetes, chronische hartaandoening, matige tot ernstige nier- of leveraandoening, overig (aandoeningen van de spieren of zenuwen, onderdrukking van de afweer, aangeboren ziekte van de stofwisseling). Mensen die tot een risicogroep behoren vanwege hun werk- of gezinssituatie, zijn niet de risicogroepen gerekend.

Bijwerkingen van de griepprik voor risico groepen in verhouding met niet-risico groepen. 

Vrouwen rapporteerden significant vaker bijwerkingen dan mannen, zowel bij de Mexicaanse griepprik als de seizoensgriepprik. Vooral voor lokale bijwerkingen (rode of pijnlijke plek, bloedingen, zwellingen, stijve arm) is het verschil opvallend groot.

Bijwerkingen van de griepprik voor mannen en vrouwen.

Mensen die in voorgaande seizoenen al eens gevaccineerd zijn, hebben over het algemeen minder bijwerkingen dan mensen die dit jaar voor het eerst zijn gevaccineerd.

Bijwerkingen van de griepprik, voor mensen die wel of niet in vorige seizoenen al eens tegen de griep gevaccineerd zijn.

Deze voorlopige en beschrijvende analyse is uitgevoerd door Sander van Noort, epidemioloog verbonden aan de Grote Griepmeting. De anonieme gegevens over de gemelde bijwerkingen zullen ook nog voor nadere analyse ter beschikking worden gesteld aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM. 

Sander van Noort en Carl Koppeschaar

 

 

De Grote Griepmeting en het nut van de griepprik

De Grote Griepmeting en het nut van de griepprikVoor de Grote Griepmeting, wordt aan alle deelnemers gevraagd of ze een griep vaccinatie hebben gehad. Kan de Grote Griepmeting nu een oordeel geven over de effectiviteit van de griepvaccinatie, of anders gezegd, kunnen we een antwoord geven op de vraag: “Verlaagt een griepprik de kans op een griep infectie, en zo ja, met hoeveel?” Deze vraag is een stuk moeilijker te beantwoorden dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Er zijn twee problemen, die het voor de Grote Griepmeting uitermate lastig maakt deze vraag goed te beantwoorden. Ten eerste meet de Grote Griepmeting niet het influenza virus, maar slechts een influenza-achtig ziektebeeld gebaseerd op symptomen. Ten tweede zijn de wel- en niet gevaccineerde deelnemers niet direct te vergelijken.

Lees verder bij Influenzanet

Hoe ziet het griepvirus eruit?

Het griepvirus is net als alle virussen heel erg klein. Een virusdeeltje ziet eruit als een miniscule tennisbal met daarin “spijkers” geslagen die nog wat uitsteken. Het virusdeeltje is maar 200 nanometer (0,2 miljoenste meter) groot. Die spijkers aan de buitenkant zijn eiwitten waarmee het virus de cellen van de bovenste luchtwegen kan binnendringen en weer verlaten.

Erfelijke informatie

De erfelijke informatie van het Influenza virus zit verpakt in de vorm van 8 RNA strengen. Deze 8 strengen bevatten alle informatie om nieuwe virusdeeltjes te maken. Het RNA zit stevig ingepakt in spiraalvormige nucleoproteïnes.

Spijkers

De buitenkant van het virus heeft naast de spijkervormige eiwitten nog een tweede meer puntig uitsteeksel. De spijkers zijn de zogenaamdeneuraminidases. De puntigen zijn de hemagglutinines. Het neuraminidase is een enzym dat ervoor zorgt dat de virussen na vermenigvuldiging de cel weer netjes kan verlaten zodat het zich verder kan verspreiden. Het hemagglutinine zorgt ervoor dat het virus zich aan de cel kan hechten en zo de cel kan binnendringen.

Typering

Influenza typeert men aan de hand van de RNA-volgorde. De hoofdtypering (influenza A, B, C) gebeurt aan de hand van eigenschappen van de nucleoproteines. Verdere naamgeving volgt aan de hand van de vindplaats en het jaar van isolatie. De H en de N-antigenen voltooien de karakterisering. Een voorbeeld is Influenza A/Fujian/2002(H3N2), het virus dat vorig seizoen Nederland teisterde en dat niet in de griepprik zat.

Tycho Malmberg NIBI-Expertise Centrum Biologie

Veel gestelde vragen over de Grote Griepmeting als project

Waar gaat dit project over?

Elk jaar trekt in de herfst en de winter een griepplaag over Noord-Europa; gemiddeld wordt 10% van de Nederlanders door de ziekte getroffen. Dit jaar gaan we proberen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het verloop van de ziekte, door ‘gewone’ mensen te vragen ons te vertellen wat voor symptomen ze hebben (zere keel, koorts, snotterigheid, …). Met die gegevens kunnen we een beter inzicht krijgen in de griep in ons land.

Waar komen de gegevens vandaan?

Van mensen zoals u en ik. Iedereen kan zich aanmelden als ‘Griepmeter’, en hoe meer mensen zich aansluiten hoe beter de meetgegevens worden, en hoe meer we zullen leren over de griepepidemie.

Dus ik kan me aanmelden?

Ja! Heeft u het al gedaan?

Ik woon in België, maar deze site heeft een .nl-domein. Kan ik ook Griepmeter worden?

Ja, meldt u zich vooral aan! Het project wordt vanuit Nederland geleid, maar we willen het gehele Nederlandse taalgebied bestrijken. Iedereen in Nederland en België die het Nederlands verstaat is welkom! Overigens is er ook een .be-domein. En inmiddels is de Franse vertaling van de site klaar zodat over niet al te lange tijd ook Franstaligen in hun eigen taal kunnen meedoen.

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid