‘Buikgriep’ zorgt voor verwarring; de feiten op een rij.

<I>12 januari 2005</I> – Elk jaar zitten 4,5 miljoen Nederlanders een paar dagen gekluisterd aan het toilet – misselijkheid, braken en diarree zijn de meest bekende verschijnselen van buikgriep. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, heeft deze nare aandoening niets met griep van doen.

De Nederlandse pers sloeg deze week de plank flink mis, door berichten van het RIVM over een verhoogd aantal buikgriepgevallen te vertalen in ‘aanstormende griepgolf’. Krant- en internetredacties gingen volledig voorbij aan het feit dat buikgriep helemaal geen griep is, maar een infectie van het maagdarmkanaal veroorzaakt door andere ziekteverwekkers dan het influenzavirus.

Aanstichters
Buikgriep is een verzamelnaam voor alle infecties waarbij plotseling braken, diarree en misselijkheid voorkomt als gevolg van besmetting met een virus, bacterie of parasiet. Verschillende kandidaten kunnen de boosdoener zijn: Rotavirussen, Norovirussen, de bacterie Campylobacter, of Salmonella, maar ook de parasiet Giarda Lamblia.

Het RIVM stelt in haar bericht dat het Norovirus hoofdaanstichter is van alle ellende, die voornamelijk bewoners en werknemers van verpleeghuizen treft. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn wel vaker doelwit van ‘buikgriep’-epidemieën, omdat de infectie bijzonder besmettelijk is; de handen van personeel en bewoners geven niet alleen de broodnodige zorg, maar ongewild ook het virus van hand tot hand door. Hetzelfde geldt voor kinderdagverblijven. In ontlasting van besmette patiënten zijn nog enkele dagen, tot weken na de ziekte virusdeeltjes te vinden – het besmettingsgevaar is dus nog niet geweken met de genezing van de zieke.

Volgens RIVM zijn de huidige uitbraken geen reden voor ongerustheid. Hoe naar een maagdarminfectie – ook wel gastro-entritis – ook is, binnen een paar dagen is het over. Zieken of ouderen die ten tijde van een besmetting al lijden aan uitdroging, moeten wel oppassen. RIVM wilde met het bericht hoofdzakelijk instellingen erop wijzen extra hygiëne in acht te nemen, om ziekte(verzuim) te voorkomen.

Wat te doen?
Handen wassen, toiletten (maar ook spoelknoppen en deurklinken!) liefst met wat chloor grondig schoonmaken en zieken uit de buurt houden van voedselbereiding. Preventie dus, en dat is ook de enige optie – een medicijn tegen buikgriep is er niet. Wie eenmaal gevloerd wordt door de buikgriep, kan niets anders doen dan uitzitten. Om te voorkomen dat het lichaam te veel vocht verliest, en een staat van uitdroging ontstaat, is het wel belangrijk dat buiklopers veel drinken. Na een tot drie dagen zijn de meeste zieken weer op de been.

Beterschap aan alle zieken!

Bronnen:
http://www.kennislink.nl, zoekterm buikgriep
http://www.kennislink.nl/web/show?id=126337
http://www.kennislink.nl/web/show?id=99888
http://www.rivm.nl/volksgezondheid/infectieziekten/factsheet_norovirussen.jsp

Dit artikel wordt ook verzonden als nieuwsbrief aan alle Grote-Griepmeters

1 november 2004 00:00

 

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid