Griepmeting loopt uit door verlate griepgolf

De Grote Griepmeting duurt dit jaar tot en met april. Dat is besloten op aandringen van wetenschappers betrokken bij de meting. De verlenging zorgt ervoor dat gegevens over de afloop van de late griepgolf volledig zullen zijn. Een Europese griepmeting is in de maak.

De informatie die u en ruim 22 duizend andere griepmeters verstrekken over uw gezondheidstoestand, zijn niet volledig zonder de data over het staartje van de griepgolf. Omdat alle gegevens bijzonder waardevol zijn, besloot de Grote Griepmeting tot verlenging van dit meetseizoen.

Wetenschappers volgen de dataverzameling van de Grote Griepmeting op de voet. Ook internationaal zijn geluiden te horen van tevredenheid over dit initiatief; Noorwegen en Zweden hebben aangegeven mee te doen wanneer een Europese Grote Griepmeting van start gaat. Met andere Europese landen is contact gelegd. Als het een beetje meezit kan komend najaar de Europese meting van start gaan. Denkt u zich eens in: miljoenen Europeanen die wekelijks trouw aangeven of ze liepen te snotteren, met welk vervoer zij zich verplaatsen en welk niveau van stress zij ervaren. Als deelnemer van de Grote Griepmeting Nederland en Vlaanderen, behoort u tot de pioniers!

Uit data van de Europese influenzamonitor, EISS, blijkt overigens dat de late griepgolf van dit jaar definitief op haar retour is – al houdt een licht verhoogd niveau van influenza activiteit hardnekkig stand. In Nederland is ook onder de 65+ers het griepniveau weer terug naar de landelijke waarde – na een verlate piek ten opzichte van de rest van de bevolking vorige week.

B in het kielzog
Influenzatype B lijkt in het kielzog van type A de griepgolf te volgen. Influenza A is de belangrijkste veroorzaker van het koortsige leed, zo laat EISS weten, maar nadat de grieppiek is geweest, doet influenza B haar intrede – om vervolgens een groot deel van de dan nog opkomende griepjes voor haar rekening te nemen. Een verklaring voor dit patroon heeft de Europese griepmonitor niet, maar het verschijnsel is wel bekend: in seizoen ‘96-‘97 en 2001-2002 is het ook waargenomen.

Al met al dus interessante uitkomsten – die zeker tot op de draad geanalyseerd gaan worden tegen de tijd dat de lente weer op springen staat. Nu naast de griepgolf ook vadertje winter zich uit de Lage landen heeft teruggetrokken kunnen we daar echt naar gaan uitkijken. Op naar een snotter- en koortsloos seizoen!

Gezondheid!

1 november 2004 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid