Nieuwsbrief 5 december 2007: griep bij peuters

Op 29 november 2007 rapporteerde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat er weinig griep is in Nederland. Maar bij peuters tussen de 0 en 4 jaar is het aantal kinderen dat koorts heeft en loopt te snotteren verdubbeld ten opzichte van vorige weken.

Het aantal griepachtige gevallen bij deze jonge kinderen is op dit moment gestegen tot boven de kritieke grens. Deze grens, de zogenaamde baseline, wordt vastgesteld door het normale griepniveau in Nederland te bepalen. Dit is het aantal mensen dat koorts heeft en verkouden wordt wanneer er geen griepepidemie is, bijvoorbeeld in de zomer.

De baseline ligt in Nederland rond de 60. Dit betekent dat 60 op de 100.000 mensen normaal gesproken last hebben van op griep lijkende symptomen. Afgelopen week lag dit aantal bij peuters op 180 per 100.000. Dit is dus flink hoger dan de baseline. Mogelijk is er in deze leeftijdscategorie sprake van een epidemie.

Wanneer dit het geval is, is het zeer opvallend dat alleen peuters getroffen worden. Bij de overige leeftijdscategorieën is geen duidelijke daling of stijging te zien. Eigenlijk blijft het aantal griepachtige gevallen al sinds de start van het griepseizoen, begin oktober, stabiel.

Het is goed mogelijk dat peuters nog niet voldoende beschermd zijn tegen het griepvirus wat op dit moment voor komt. Wanneer de kinderen bovendien vaak met elkaar in contact komen (bijvoorbeeld op de crèche), kan het virus zich makkelijk verspreiden.

Aangezien half oktober bij 7 op de 100.000 mensen een griepvirus type B is gevonden, kan het zo zijn dat dit type nu voor komt bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is ook mogelijk dat er in de komende weken een ander type gevonden wordt, wat nu griep veroorzaakt.

Volgens Ge Donker van het NIVEL wordt er vooral veel RSV, een sterk op griep lijkend, virus gevonden in materiaal van patiënten. Er is op dit moment dus geen ‘echte’ griep. Volgens Donker gaat een RSV epidemie wel vaak vooraf aan een griepepidemie.

Zegt dit nieuws iets over de ontwikkeling van de griepepidemie? Misschien breekt hij binnenkort wel aan? Natuurlijk willen we ook uw voorspelling horen in de grote griepwedstrijd.

Tot nu toe dingen ruim 1000 griepmeters met hun voorspelling mee naar mooie geldprijzen. Maar er zijn al ruim 18.600 griepmeters, dus we verwachten nog veel meer voorspellingen voor 31 december 2007.

Elles Lalieu

1 november 2008 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid