Nog weinig griep

Er is nog weinig griep in Nederland. In week 45 zijn er onder elke 100.000 inwoners 23 mensen met influenza-achtige symptomen.

De cijfers zijn afkomstig van huisartsen die werken bij een van de zogeheten CMR-peilstations van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, NIVEL.

De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) peilstations van het NIVEL bestaan uit zesenzestig Nederlandse huisartsen in vijftig praktijken. Hun patiëntenpopulatie is representatief voor de Nederlandse bevolking en geeft informatie over ongeveer een procent van de Nederlandse bevolking. De huisartsen zijn verspreid naar regio (noord, west, oost en zuid) en over zowel stad als platteland. De peilstationhuisartsen houden sinds 1970 informatie bij.
Regio’s
In de tabel staan de wekelijkse cijfers van influenza vermeld over het huidige seizoen, per tienduizend inwoners, per regio. Er zijn vier regio’s: noord, oost, west en zuid; daarnaast zijn er drie zogeheten urbanisatiegraden: platteland(1), kleine stad of forensengemeente(2) en grote stad(3).

1 november 2005 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid