Einde Grote Griepmeting ’05 – ’06

Dankzij bijna veertigduizend griepmeters in Nederland, Vlaanderen en zelfs in Portugal, weten we weer meer over griep. Per 1 mei stopt de Grote Griepmeting voor een paar maanden. Volgend seizoen starten we weer. Hopelijk bent ook u er weer bij.

De Grote Griepmeting werd mede mogelijk gemaakt door U!

Het niveau van griep is weer terug op het basisniveau. Na een eerdere relatief kleine griepgolf, een daling van het aantal koortsigen en een plotse stijging weer, is het werkelijk gedaan met massale griep in de Lage Landen.

Voor de Grote Griepmeting betekent dat tijd om de metingen te sluliten en data te gaan analyseren. Wanneer de resultaten van die analyse bekend raken, kunt u die hier terugvinden!

Voor alle deelnemers aan de Grote Griepmeting: zonder u was het niet mogelijk geweest. Uw persoonlijke bijdrage heeft ertoe bijgedragen dat vreemde verschijnselen (opleving van de griepgolf na eerst een afname) zijn genoteerd; dat we straks meer weten over welke groepen Nederlanders en Vlamingen wanneer en waarom griep krijgen en via welk verloop van ziekte.

Veel dank!
Kortom: veel dank namens het heel team van de Grote Griepmeting. En hopelijk mogen we ook volgend jaar weer op u rekenen – we hebben een internationale Grote Griepmeting op stapel staan dus houd uw mailbox in de gaten!

Gezondheid!

1 november 2005 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid