Oseltamivir verkort griep met een dag

Oseltamivir verkort griep met een dag

Oseltamivir verkort griepsymptomen een dag. Mogelijk neemt de kans op complicaties en ziekenhuisopname ook af door het middel. Dit concluderen Joanna Dobson e.a. op basis van een meta-analyse van gerandomiseerde trials naar de virusremmer. De resultaten staan in The Lancet.

Dobson en de haren beschikten ook over ongepubliceerde data van trials die farmaceut Roche uitvoerde. Het betrof gegevens van 4328 patiënten (adolescenten en volwassenen) in negen trials. Deze patiënten werden gerekruteerd tijdens een griepepidemie. Van deze patiënten had ongeveer twee derde daadwerkelijk griep, bij de rest ging het om griepachtige symptomen. Volgens de onderzoekers had Roche geen invloed op opzet van de studie en het schrijven van het artikel.

Lees verder bij Artsennet

2 februari 2015 06:30

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid