Steeds meer gratis griepprikken

Het aantal ouderen en chronisch zieken dat in Nederland in aanmerking komt voor de griepprik groeide de afgelopen vier jaar van 19 naar 23% van de Nederlandse bevolking. Van hen kreeg vorig jaar ongeveer 75% de griepprik. In 1999 was dit nog 77%. Bron: Nivel

Het aantal mensen dat extra risico loopt bij een griepepidemie stijgt in Nederland. Onderzoekers zien drie oorzaken voor deze groei: de toenemende vergrijzing, de automatisering waardoor huisartsen steeds beter in staat zijn mensen in hun praktijk die in aanmerking komen voor de griepprik te identificeren, en de toename van het aantal chronische patiënten in de huisartspraktijk.
Het Landelijke Informatienetwerk Huisartsen (LINH) registreert jaarlijks in opdracht van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) hoeveel mensen in aanmerking komen voor de griepprik (de risicopopulatie) en hoeveel er daadwerkelijk die vaccinatie krijgen. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van 72 praktijken

1 november 2003 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid