Vogelgriepkoorts

24 februari 2006 – ‘Waar moeten we onze kippen laten nu het vogelgriepvirus bijna in Nederland is?’ zo vraagt iemand zich bezorgd af op het forum van de Grote Griepmeting. De reactie van een andere forumbezoeker is kort maar krachtig: ‘In de pan nu het nog kan!’

Hoe bang zijn Nederlanders eigenlijk voor vogelgriep? En is angst voor massale vogelgriep terecht? De bezorgdheid onder Nederlanders valt mee. Uit een peiling van Maurice de Hond naar angst voor de vogelgriep onder 800 Nederlanders kwam naar voren dat 5 procent bang is om vogelgriep te krijgen. Daar tegenover staat 65 procent die geen H5N1-griepvrees kent.

De WHO meldde op 22 februari dat er sprake is van een snelle geografische spreiding van H5N1. Die stelling is onder andere gebaseerd op de verspreiding van vogelgriep naar India. Sinds begin februari zijn er in het landenrijtje met vogelgriepuitbraken 13 nieuwe landen bijgekomen (en wel Irak, Nigeria, Azerbeidjaan, Bulgarije, Griekenland, Italië, Slovenië, Iran, Australië, Duitsland, Egypte, India en Frankrijk); volgens geruchten kunnen ook Oostenrijk en Slowakije aan dit rijtje worden toegevoegd.

Waterdicht
Tussen de landen bestaan grote verschillen. De meeste Europese landen hebben een uitstekend controlesysteem waarmee ze vogelgriep snel en efficiënt opmerken. In die landen heeft de griep zich dan ook beperkt onder kleine aantallen wilde vogels, daar zijn geen gevallen gemeld bij inheemse griepvogels. In niet-Europese landen als Nigeria is het lastiger om vogelgriep binnen de perken te houden. Grenzen zijn daar niet waterdicht en de verplaatsing van mensen en dieren is moeilijk te beperken.

Over de gezondheidsrisico’s van mensen melden experts dat de kans op menselijke vogelgriepgevallen het grootst is als het virus zich vestigt in hobbydieren. Met deze groep dieren hebben mensen namelijk vaak nauw contact. Blootstelling tussen mens en dier is dan groter en infecties krijgen meer kans.

Geruststellend
Toch geven huidige data aan, dat het virus niet gemakkelijk overspringt van vogel naar mens. Op het moment zijn er wereldwijd enige tientallen humane vogelgriepgevallen bekend, voornamelijk onder pluimveeboeren, ruimers en dierenartsen. dat lijkt veel maar valt relatief mee, als je bedenkt dat vele duizenden dieren met vogelgriep besmet zijn geraakt. En in die gevallen van vogelgriep bij mensen, was er direct en intensief contact geweest tussen zieke dieren en de mens, door slacht, vervoer en andere contacthandelingen. Een geruststellende gedachte is ook dat er geen gevallen bekend zijn van mensen die door het eten van gebraden kippenvlees of het eten van kippeneieren ziek zijn geworden.

Carla van der Molen
NIBI

1 november 2005 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid