Consent

Uw medewerking aan het onderzoek

De Grote Griep&CoronaMeting waarborgt uw privacy en uw anonimiteit. Alle door u verstrekte gegevens worden conform wet- en regelgeving verwerkt.
Door deel te nemen aan het onderzoek wordt u verzocht eenmalig een algemene vragenlijst in te vullen. Door alleen uw viercijferige postcode te vermelden, blijft het onbekend waar u woont in het veel grotere postcodegebied. De stippen in onze kaarten worden volkomen willekeurig (‘random’) in dat grote postcodegebied geplaatst. Uw naam is niet nodig, alleen uw e-mailadres voor de vragenlijst over uw gezondheid. U ontvangt hiervoor een unieke login en (versleuteld) password.

Wie meedoet aan de Grote Griep&CoronaMeting ontvangt wekelijks een herinnering om een vragenlijst in te vullen over recente gezondheidsklachten, zoals koorts, hoesten en hoofdpijn. Wie geen klachten heeft kan dit direct melden, waardoor het nog paar seconden duurt om de vragenlijst in te vullen. Wie wel ziekteverschijnselen heeft, vinkt die in de vragenlijst aan en vermeldt ook de datum waarop de ziekteverschijnselen begonnen. Als u tijdens een volgende meting aangeeft wanneer u weer beter was, kunnen we daaruit de ziekteduur afleiden.

Via de door u vermelde ziekteverschijnselen kunnen we bij benadering weten of u griep (influenza), corona (COVID-19), gewone verkoudheid, of een allergische reactie als gevolg van hooikoorts vertoont. Dit is alleen indicatief voor ons onderzoek. Heeft u zorgen over uw gezondheid, maak dan zelf een afspraak bij de huisarts, een testlocatie voor corona, of zoek hulp via de andere medische instanties.

Toestemming

Deelname aan de Grote Griep&CoronaMeting houdt in dat u toestemming geeft voor het verwerken van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden. Uw volledig geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties. De Grote Griep&CoronaMeting is een vervolg van de Grote Griepmeting, die in 2003 begon en in 2017 door gebrek aan financiering helaas moest eindigen. Wetenschappelijke publicaties over het onderzoek tijdens de Grote Griepmeting zijn in de referenties onderaan te vinden.

Uw vrijwillige deelname aan het onderzoek kunt u altijd beëindigen. Dit heeft echter geen gevolg voor de anonieme verwerkingen die zijn gedaan voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

AVG

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stichting Citizen Science verwerkingsverantwoordelijke. Uw gegevens worden niet gebruikt of doorverkocht voor commerciële doeleinden. De bewaartermijn voor de door u verschafte accountgegevens bedraagt 2 jaar nadat u voor de laatste keer bent ingelogd. Daarna worden uw accountgegevens verwijderd. Binnen die termijn kunt u opnieuw benaderd worden om deel te nemen aan het onderzoek, bijvoorbeeld gedurende de volgende winter als het griep- en verkoudheidsseizoen weer aanbreekt, of als het coronavirus of een andere infectieziekte (opnieuw) de kop opsteekt.

De bewaartermijn voor onze onderzoeksgegevens is in principe 30 jaar na het invullen van de vragenlijsten. Deze bewaartermijn is nodig om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende jaren, om de gegevens eventueel te kunnen gebruiken voor onderzoek en als vergelijkingsmateriaal in het geval van een nieuw uitbraak van infectieziekten of pandemie. Volgens de wetenschappelijke richtlijnen moeten onderzoeksresultaten altijd kunnen worden gecontroleerd. Op de in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerde, geanonimiseerde onderzoeksgegevens is geen bewaartermijn van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u verschillende rechten als het gaat om controle te houden over uw persoonsgegevens. Deze vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

Heeft U problemen met de formulieren of andere vragen?

Neem contact op met support@griepencorona.nl

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid