Toenemende griep

7 februari 2016 – In week 4 heeft de griep zich over nagenoeg heel Nederland uitgebreid. In week 4 lag het aantal aan de Grote Griepmeting gerapporteerde influenza-achtige ziektebeelden  op 694 gevallen per 100.000 inwoners. De epidemische drempel bij de Grote Griepmeting ligt voor Nederland in januari op 350 gevallen per 100.000.

Hoewel de kaart en de tabel de influenza-achtige ziektebeelden (ILI) per regio aangeven, kan nog worden opgemerkt dat de griep in week 4 het hevigst was in de provincies Flevoland (3950 zieken op 0,4 miljoen inwoners), Overijssel (11.000 zieken op 1,14 miljoen inwoners) en Gelderland (14.750 zieken op 2,03 miljoen inwoners), Opkomende provincies zijn Zuid-Holland (26.000 zieken op 3,6 miljoen inwoners) en Limburg (10.000 zieken op 1,11 miljoen inwoners). Relatief weinig griep werd bij ons gerapporteerd vanuit Drenthe.

Het aantal influenza-achtige ziektebeelden per regio, berekend op zondag 7 februari 2016.

De situatie op 7 februari 2016. De influenza-achtige ziektebeelden (ILI) steken in Nederland uit boven de grenswaarde voor een epidemie (zwarte, kromme lijn). Over de afgelopen week lijken de griepgevallen zich te stabliseren.

De griep treft nu alle leeftijdsgroepen, maar met name (jonge) kinderen.

Influenza-achtige ziektebeelden per leeftijdsgroep en huishouden in Nederland.

Van het begin van onze meting op 1 november 2015 tot 1 februari 2016 hebben ruim 730.000 Nederlanders last gehad van een influenza-achtig ziektebeeld. Aanvankelijk betrof het zware verkoudheden, onder andere veroorzaakt door rhinovirus en RSV. In week 4 werd in neus- en keelmonsters die werden afgenomen door huisartsenpeilstations voor 51% het influenzavirus waargenomen.

In Vlaanderen kwamen de griepachtige symptomen met 392 per 100.000 inwoners boven de voor de Grote Griepmeting  epidemische drempel (220 op 100.000) uit. In week 3 werd de drempel reeds overschreden en voor week 4 is dat nu opnieuw het geval. In geheel België is de incidentie voor consultaties bij huisartsen in week 4 tot boven de voor hen geldende epidemische drempel gestegen, zo meldde het ISP/WIV.

Ook in Vlaanderen kwamen de influenza-achtige ziektebeelden in week 4 boven de voor de Grote Griepmeting geldende epidemische grenswaarde uit. Berekening voor zondag 7 februari 2016.

In Vlaanderen zijn de griepachtige symptomen onder kinderen zeer hoog.

Influenza-achtige ziektebeelden per leeftijdsgroep en huishouden in Vlaanderen.

Carl Koppeschaar

Zie ook In Overijssel woedt de griep het hevigst

Zie ook Griep in het land

Laat een reactie achter

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid