Nederland nu officieel gebukt onder griep-epidemie

18 februari 2005
De griepgolf is vanaf nu toch echt losgebroken. De epidemie kwam dit jaar laat en relatief langzaam op gang. Vooral in het zuiden van het land zijn er veel griep-gevallen.

In België werd vorige week reeds melding gemaakt van een griepepidemie in week 5. De intensiteit van de Belgische epidemie is in week 6 nog wat toegenomen. Zie http://www.iph.fgov.be/flu/ .

Vanmiddag bleek uit de cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL dat in week 6 in Nederland wat betreft de griepincidentie (nieuwe griepgevallen ten opzichte van de vorige meting) ook de epidemische grens is bereikt. Het aantal griepincidenties was in week 6 gemiddeld 150 per 100.000 Nederlanders. De grafiek laat goed zien dat de epidemie van vorig jaar veel eerder was (grijze lijn).

Het woord ‘epidemie’ is enisgzins misleidend. Er is sprake van een drempelwaarde die nu overschreden is. Er zijn intense en minder intense griepepidemieën. Op grond van het beeld in de rest van Europa wordt verwacht dat de epidemie van dit seizoen veel minder intens zal zijn dan die van 2003-2004. Op dit moment is het aantal griepincidenties in de zuidelijke provincies het hoogst. In de noordelijke provincies zou in week 6 nog geen sprake zijn geweest van een epidemie.

Op het bovenstaande plaatje staan de gegevens van onze griepmeters. Op het linker plaatje is goed te zien dat het zuiden meer grieperige griepmeters heeft dan het noorden. De gegevens komen dus aardig overeen met de officiële gegevens van het NIVEL.

Tycho Malmberg – NIBI Expertise Centrum Biologie

1 november 2004 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid