Vogelgriep niet zo dodelijk?

Vogelgriep is mogelijk minder fataal dan gedacht. In Vietnam eiste de vogelgriep al 42 mensenlevens, onder 93 bevestigde gevallen van vogelgriep bij Vietnamezen. Het totale aantal besmettingen in Vietnam blijkt echter mogelijk veel groter (en milder) dan tot nu toe gedacht. Dat meldden Zweedse en Vietnamese onderzoekers deze week.

12 januari 2006 – De officiële cijfers van het aantal vogelgriepdoden dat bekend is, zou volgens de onderzoekers geen juiste afspiegeling zijn van het daadwerkelijke aantal gevallen. De officiële getallen geven namelijk een selectie weer van de ernstigste zieken die aan het gevaarlijke vogelgriepvirus leden. Het vakblad Archives of Internal Medicine publiceert deze week een groot bevolkingsonderzoek van deze onderzoekers, uitgevoerd onder ruim 45.000 Vietnamezen wonend op het platteland.


<FONT COLOR=”RED”>Eind 2003 stak er in Vietnam onder het pluimvee een epidemie de kop op van het gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1. De epidemie trof de Aziaten zwaar, zowel op economisch gebied als op gezondheidsgebied. Vietnam staat vol met pluimveebedrijven, en de kippenindustrie is een belangrijke bron van inkomsten. De ruimingen kostten handenvol geld, bovendien overleden veel mensen ondanks snel en grondig ruimen van de zieke dieren. Nu we twee jaar verder zijn, staat de teller van het aantal doden al op 42. Een bewijs dat de epidemie nog lang niet onder controle is.</FONT>

Met deze studie werd onderzocht of het gevaarlijke vogelgriepvirus mogelijk niet veel meer tot besmettingen leidt, dan het aantal gevallen waar eerder vanuit gegaan werd. Daartoe onderzochten ze het verband tussen griepachtige ziekteverschijnselen en de blootstelling aan ziek of dood pluimvee. Dit gebeurde met een bevolkingsonderzoek onder 45.000 plattelandsmensen waarvan het zeker was dat de dieren daar door een vogelgriepepidemie waren getroffen.
De deelnemers werd gevraagd of ze de afgelopen 6 maanden ziek waren geweest met symptomen als hoest en koorts. Verder werd hen gevraagd of ze de afgelopen 6 maanden contact hadden gehad met zieke of dode dieren. Als de deelnemers beide vragen met ‘ja’ beantwoordden, werden ze geïnterviewd om meer gedetailleerde informatie boven tafel te krijgen.


Leven op het platteland in Vietnam betekent ver verwijderd van professionele medische zorg.

De griepklachten die de deelnemers van dit onderzoek rapporteerden waren veel minder ernstig dan de beschreven gezondheidsklachten van H5N1-getroffenen uit de officiële rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zoals de meeste Nederlanders bij een griepje ook niet meteen naar de huisarts gaan, zal dat in Azië ook niet anders zijn. En je kunt je voorstellen dat het op het Vietnamese platteland net zo of zelfs erger is. De arme keuterboertjes hebben meestal niet eens de mogelijkheid om een arts te bezoeken. En als er al een plattelandsdokter aanwezig is, is de kans groot dat hij geen betrouwbare middelen heeft om vast te stellen dat het om H5N1 gaat. Om deze redenen is het goed mogelijk dat het officiële aantal griepgevallen met H5N1 maar een klein gedeelte is van het daadwerkelijke aantal besmettingen. De groep met officiële gevallen bestaat hoogstwaarschijnlijk uit mensen die ernstig ziek waren en goede medische hulp en diagnostiek kregen. Dit soort zorg is alleen beschikbaar in de grote steden.

Als er rekening wordt gehouden met de situatie op het platteland, ligt het voor de hand dat er sprake is van onderdiagnose van menselijke vogelgriepbesmettingen. De onderzoekers schatten zelfs dat van de 45.000 onderzochte mensen ongeveer 650 tot 700 personen vogelgriep onder de leden hadden, maar die vervolgens op eigen kracht zonder medische hulp van buitenaf zijn genezen. Dit toont aan dat het vogelgriepvirus zich in mensen kan openbaren als een relatief milde luchtweginfectie die makkelijk onopgemerkt kan blijven en dus zeker niet altijd dodelijk is.

Maar er is ook een andere kant van de medaille, zo waarschuwen de artsen. Want als de overbrenging van vogelgriep van dier naar mens meer voorkomt dan in eerste instantie werd aangenomen, dan is de kans op een nieuwe mutant van H5N1 die uiteindelijk mens-op-mens besmettingen mogelijk maakt, ook veel groter.

Bron: A. Thorson et al. Is exposure to sick or dead poultry associated with flulike illness? Archives of Internal Medicine, 2006

Carla van der Molen

1 november 2005 00:00

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid