Consent

Uw medewerking aan het onderzoek De Grote Griep&CoronaMeting waarborgt uw privacy en uw anonimiteit. Alle door u verstrekte gegevens worden conform wet- en regelgeving verwerkt. Door deel te nemen aan het onderzoek wordt u verzocht eenmalig een algemene vragenlijst in te vullen. Door alleen uw viercijferige postcode te vermelden, blijft het onbekend waar u woont …

De Grote Griep&CoronaMeting

Welkom bij de Grote Griep&CoronaMeting! Met uw hulp brengen we beide infectieziekten in kaart. Griep (influenza) en corona (COVID-19) zijn met name voor risicogroepen potentieel levensbedreigende infectieziekten. Hun ziekteverschijnselen lijken op elkaar. Maar er zijn kleine verschillen, die we aan de hand van eenvoudig in te vullen vragenlijsten op het spoor proberen te komen. Elk …

Meetresultaten

De laatste vragenlijst is ingevuld voor admin op 15 november 2016 16:35   Als u wilt, kunt u hier ook meer deelnemers beheren. Om personen snel als gezond aan te merken, kunt u ze aanvinken en op “opslaan” klikken:   Naam Meting Status  admin Doe meting Verander profiel Als gezond aanmerkenParticipanten verwijderen  De gezondheids-status van …

Uitleg van extra deelnemers op account

Zeg het voort: share buttons twitter en fb U kunt deelnemers aan uw account toevoegen door op het plusje (+) bij “Naam” te klikken. U kunt deelnemers van uw account verwijderen door de naam aan te vinken en in het dropdown veld “Participanten verwijderen” te selecteren en op “Opslaan” te klikken. Verder kunt u een …

Veel gestelde vragen over de Grote Griep&CoronaMeting als project

Waar gaat dit project over? Elk jaar trekt in de herfst en de winter een griepplaag over Noord-Europa; gemiddeld wordt 10% van de Nederlanders door de ziekte getroffen. We proberen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het verloop van deze ziekte, door ‘gewone’ mensen te vragen ons te vertellen wat voor symptomen ze hebben (zere …

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid